Ανακοίνωση ΠΕΟ για μελέτη ΔΝΤ και κυβέρνηση

Από την ώρα που η κυβέρνηση επέλεξε να απευθυνθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να του αναθέσει τη μελέτη για τον ούτω καλούμενο εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου, για την ΠΕΟ ήταν αναμενόμενο ότι οι προτάσεις που θα κατέθετε θα ήταν στη γνωστή κατεύθυνση της κατάργησης ωφελημάτων, όπως η ΑΤΑ και γενικότερα της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Η κυβέρνηση που παρήγγειλε τη μελέτη οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα. Όταν μιλά για εκσυγχρονισμό του κρατικού μισθολογίου εννοεί περικοπές; Η σμίκρυνση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μια οικονομία που όπως η ίδια υπερηφανεύεται έχει τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, με αυτό τον τρόπο θα γίνει; Με κατάργηση της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα;

Αν η σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι πραγματικός και ειλικρινής στόχος της κυβέρνησης υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί, με την υιοθέτηση των εισηγήσεων που η ΠΕΟ κατέθεσε και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εισαγωγή θεσμικών μέτρων που θα επεκτείνουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή των βασικών όρων των συμβάσεων περιλαμβανομένης και της ΑΤΑ. Με την τροποποίηση του διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό έτσι που να καταβάλλεται ΑΤΑ, 13ος μισθός και άλλα βασικά ωφελήματα στις χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζόμενους που λαμβάνουν τον Κατώτατο Μισθό. Με την αύξηση των μισθών ειδικότερα για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Οι συνταγές του ΔΝΤ είναι καλά γνωστές στους εργαζόμενους της Κύπρου, είναι αυτές οι συνταγές που οδήγησαν στην υποτίμηση της εργασίας και στη διοχέτευση 11 δις ευρώ από το εισόδημα της εργασίας στα κέρδη, στη διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Το ερώτημα παραμένει και η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί. Αυτές είναι και οι δικές της πολιτικές;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ