Ο αγώνας των εργαζομένων της SMC δικαιώθηκε!

🚩 Ο αγώνας των εργαζομένων της SMC δικαιώθηκε!

🚩Πέτυχαν σημαντικές αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων ενώ άνοιξε ο δρόμος για συνομολόγηση κλαδικής ΣΣΕ.

Έληξε με επιτυχία η απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία SMC Joint Venture & Christofi & Κυριακίδης – Πιερίδης Overseas Λτδ.

Η τελική συμφωνία που έχει υπογραφεί περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων.

Παράλληλα συμφωνήθηκε ότι με τη λήξη της ειδικής Συλλογικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί, τα δύο μέρη (οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εργαζομένων και οι πιο αντιπροσωπευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά έργα), θα προχωρήσουν σε συζητήσεις για τη συνομολόγηση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών ΠΕΟ, συγχαίρει τους εργαζόμενους για το πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν σε αυτό τον αγώνα και οδήγησε στην επιτυχή του κατάληξη.

Τί προνοεί η Συμφωνία:

👉Συμφωνήθηκαν όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο πρακτικό Συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 30 Μαΐου 2024 καθώς επίσης τα πιο κάτω:

-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΒΑΣΙΚΑ):

(α) Νεοπροσλαμβανόμενοι – βοηθοί τεχνίτες – ανειδίκευτοι €1000 και μετά από 6 μήνες €1100.

(β) Νεοπροσλαμβανόμενοι – Τεχνίτες Β’ €1300 και €1400 μετά από 6 μήνες.

(Υ) Νεοπροσλαμβανόμενοι – Τεχνίτες Α’ €1400 και €1500 μετά από 6 μήνες.

(δ) Νεοπροσλαμβανόμενοι – Τεχνίτες (5 χρόνια πείρα στη Βιομηχανία) €1760 και €1860 μετά από έξι μήνες.

(ε) Απόφοιτοι Πανεπιστημίου στην μηχανική επιστήμη (2 χρόνια πείρα στη βιομηχανία) €1200 και €1500 μετά από 12 μήνες.

(στ) Απόφοιτοι Πανεπιστημίου στην μηχανική επιστήμη (με πάνω από 5 χρόνια πείρα στη βιομηχανία) θα συμφωνείται μεταξύ των μερών (εργοδότη – εργοδοτούμενου), αναλόγως της αξίας και της εμπειρίας του σε σχετικό Κλάδο.

Μηνιαίο Γραφειακό Προσωπικό ή/και Λογιστήρια ή/και υπάλληλοι €1000.

👉ΑΥΞΗΣΕΙΣ (Βασικούς μισθούς)

Στο υφιστάμενο προσωπικό θα παραχωρηθεί αύξηση του βασικού μισθού ως ακολούθως:

-1/01/2023, 3% στο βασικό μισθό, για το οποίο η αναδρομικότητα του θα καταβληθεί σε εφάπαξ ποσό €550 ανά άτομο.

-1/01/2024, 3% με μίνιμουμ €45 στο βασικό μισθό.

-Όπου η εταιρεία από την 1/01/2024 έχει παραχωρήσει αύξηση μισθών, αυτή θα συνυπολογιστεί ή/και θα συμψηφιστεί με το πιο πάνω ποσό.

-01/01/2025, 3% με μίνιμουμ €45 στο βασικό μισθό.

👉ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Για εργοδοτούμενους που προσλήφθηκαν μέχρι την 1/1/2022, η συνεισφορά κάθε πλευράς είναι 5,75% πάνω στις ολικές απολαβές του εργοδοτούμενου (Βασικός μισθός και τιμαριθμικό επίδομα).

Για εργοδοτούμενους που θα προσληφθούν μετά την 1/1/2022: α. Η συνεισφορά κάθε πλευράς είναι 3% πάνω στις ολικές απολαβές του εργοδοτούμενου (Βασικός μισθός και τιμαριθμικό επίδομα). β. Το ποσοστό του 3% θα αυξάνεται από 1/1/2026 κατά 0.9% για κάθε υπάλληλο κάθε χρόνο και για περίοδο 3 συνεχόμενων χρόνων μέχρι το τελικό ποσοστό συνεισφοράς κάθε πλευράς θα φθάσει στο 5.75%. Η αύξηση αυτή θα εφαρμόζεται μόνο νοουμένου ότι όλες οι άλλες εταιρείες του κλάδου θα έχουν φτάσει στο επίπεδο συνεισφοράς του 3% κατά την 31/12/2025 και θα ακολουθήσουν το ίδιο σχέδιο αυξήσεων της συνεισφοράς μέχρι το τελικό ποσοστό συνεισφοράς για όλους φθάσει στο 5.75%.

👉Διάρκεια Συλλογικής Σύμβασης

Η διάρκεια της Συλλογικής Σύμβασης είναι τρία χρόνια και καλύπτει την περίοδο από 1/1/2023 μέχρι 31/12/2025.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ