Προειδοποιούν με μέτρα οι λιμενεργάτες

Ομόφωνα απέρριψαν την μεσολαβητική πρόταση για ανανένωση της Συλλογικής Σύμβασής τους οι λιμενεργάτες και σημειωτές στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας. Μετά από την απόρριψη της πρότασης οι εργαζόμενοι έδωσαν προειδοποιήσεις στη βάση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για λήψη δυναμικών μέτρων.

Έχει οριστεί συνάντηση στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασία υπό τον Διευθυντή του Τμήματος την ερχόμενη Παρασκευή, 21 Ιουνίου, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν θα υπάρξει νέα πρόταση ή αν θα ληφθούν δυναμικά μέτρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ