Tuesday, June 25, 2024

Αίτηση για μοριοδότηση κοινωνικής κατάστασης για στέγαση στα φοιτητικά διαμερίσματα


  
   
  
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΗ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Προσοχή: Η αίτηση βασίζεται στους Κανόνες Μοριοδότησης  Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΠΕΟ. Για σκοπούς δίκαιης μεταχείρισης είναι αναγκαίο να επισυναφθούν ορισμένα δικαιολογητικά.

**Αιτήσεις ελλιπείς χωρίς όλα τα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν**

Στοιχεία φοιτητή/αιτητή
Διεύθυνση μόνιμης διαμονής της οικογένειας:
Οδός και Αριθμός
Επαρχία
Περιοχή
Τ.Κ
1. Σύνθεση Οικογένειας Αιτητή (να περιληφθεί ο φοιτητής/αιτητής και τα εξαρτώμενα άτομα)

2. Ετήσιο Εισόδημα από άλλες πηγές (Να συμπληρωθεί και να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου ισχύει)

 
 
 
Β.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ

**Μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερα απο ένα έγγραφο**

Παρακαλώ όπως απαραίτητα επισυνάψετε φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 
(α) Για τους γονείς του αιτητή, είτε εργάζονται είτε όχι, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος-Υπουργείο Οικονομικών) για το προηγούμενο έτος (2022 ή 2023).
(β) Για τους γονείς του αιτητή, είτε εργάζονται είτε όχι, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το προηγούμενο έτος (2023)

Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ*
 
(α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ αιτητή και συζύγου, είτε εργάζονται είτε όχι, για το προηγούμενο έτος (2022 ή 2023).
(β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ αιτητή και συζύγου, είτε εργάζονται είτε όχι, για το προηγούμενο έτος (2023).

*Φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν εξαρτώνται από τους γονείς τους και είναι αυτοσυντήρητοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην κατηγορία αιτητών με δική τους οικογένεια.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αποδέχομαι