ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων .Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το διεθνές δίκτυο για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων έχουν αναγνωρίσει την κακοποίηση ηλικιωμένων ως ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει παραμεληθεί και τείνει ακόμη και σήμερα να αποσιωπάται.

Τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η κακοποίηση , η παραμέληση ,η βία και η εκμετάλλευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι πολίτες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ένα υπολογίσιμο ποσοστό  ηλικιωμένων υφίστανται κάποιας μορφής κακοποίησης και η οποία συνήθως παραμένει κρυφή διότι τα άτομα που υπέστηκαν βία φοβούνται να κάνουν καταγγελία.

Να σημειώσουμε ότι και στη Κύπρο αυτοί οι λίγοι που προβαίνουν σε καταγγελίες επιμένουν να παραμένουν ανώνυμοι .

Η καθιέρωση της παγκόσμιας μέρας κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων δίνει τη ευκαιρία στους εμπλεκομένους για να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και κυρίως στο κράτος να δημιουργήσει πολιτικές που να προωθούν το σεβασμό των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και να τους παρέχει τα εργαλεία για να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες.

Παράλληλα η μέρα αυτή ενθαρρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκόμενων, αλλά κυρίως να ακούσουμε με προσοχή και σεβασμό τους άμεσα επηρεαζόμενους ..

Η ΕΚΥΣΥ έχοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη Κύπρο, στο τομέα της κακοποίησης ηλικιωμένων, προτείνει προς την κυβέρνηση η οποία και η ίδια φέρει ευθύνη με τις πολιτικές της, σε μερικές δε περιπτώσεις με την αναλγησία της ή την απραξία της, να καλέσει σύσκεψη όλων των ενδιαφερομένων- εμπλεκομένων μερών ,συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των συνταξιούχων για να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το ανθρωπιστικό σοβαρό πρόβλημα .

Η βελτίωση της νομοθεσίας για την λειτουργία των στεγών ηλικιωμένων, όπως και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και  για την εξυπηρέτηση και την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μας οι οποίοι πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση ,επιβάλλεται.

Αν αναλυσουμε σε βάθος το πρόβλημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων  μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη κακοποίηση κατά των ηλικιωμένων γίνεται από το ίδιο το κράτος και αυτό σε σχέση με το πως συμπεριφέρεται το κράτος στην αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία συνεχίζουν να παραμένουν άλυτα για πάρα πολλά  χρόνια όπως και η μεγάλη ταλαιπωρία για την υποβολή  και εξέτασή των αιτήσεων  τους για την διεκδίκηση των δικαιώματος  τους όπως π.χ. το δικαίωμα σε φροντίδα η οποία πρέπει να παρέχεται άμεσα , ωστόσο οι πολύ  μεγάλες καθυστερήσεις κάποτε έχουν  ως αποτέλεσμα, ηλικιωμένοι να φεύγουν από την ζωή περιμένοντας εξέτασή της αίτησης τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ