Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ένθετο αποτελεσμάτων                          ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ Αρχικά, το Κ.Ι.Ι.Φ. θα ετοιμάσει ερωτηματολόγιο...

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ                          ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ   Δημοσκόπηση διαρθρωμένου διαλόγου      

ΈΝΘΕΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ένθετο αποτελεσμάτων                          ΈΝΘΕΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   Ένθετο αποτελεσμάτων

ΔΙΚΟΙΚΟΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ στα πλαίσια του προγράμματος...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27...

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο εργαστήριο με θέμα «Δημιουργικότητα...

Δραστηριότητες έργου

Ο συντονιστής του έργου έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Εργασίας...