Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ένθετο αποτελεσμάτων

                        
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχικά, το Κ.Ι.Ι.Φ. θα ετοιμάσει ερωτηματολόγιο το οποίο θα διαμοιραστεί σε 100 νέους και νέες (50 άντρες – 50 γυναίκες) μέσω του διαδικτύου. Σκοπός της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι ο εντοπισμός επιμέρους θεμάτων που θα απασχολήσουν το διαρθρωμένο διάλογο. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση θα διερευνήσει των γνώσεων, των απόψεων και των αναγκών των νέων σε σχέση με τη διαχρονική θέση των φύλων στην αγορά εργασίας, την ιστορία των εργαζομένων γυναικών, το ρόλο τους στους σύγχρονους χώρους δουλειάς, τα στερεότυπα, τη θέση των γυναικών στο συνδικαλισμό και λοιπά. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα δημοσιευθούν σε ειδικό ένθετο, θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των εργαστηρίων «Φύλο – Εργασία – Κοινωνία. Γυναικεία αιτήματα και κοινωνικά στερεότυπα στην Κύπρο: το παρελθόν και το μέλλον» καθώς και κατά την διεξαγωγή των συναντήσεων με φορείς χάραξης πολιτικής.

 

Ακολούθως, το Κ.Ι.Ι.Φ. θα προετοιμάσει και θα υλοποιήσει το πρώτο εργαστήριο του Έργου που θα γίνει υπό μορφή περιήγησης στην εντός των τειχών Λευκωσία, με τίτλο «Ζωντανεύοντας την αόρατη ιστορία των γυναικών: οδοιπορικό σε μια άλλη Λευκωσία». Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διαδραστικής ξενάγησης στη Λευκωσία, όπου στελέχη του Κ.Ι.Ι.Φ. διαδραματίζουν το ρόλο των ξεναγών σε διάφορους σταθμούς της πόλης, οι οποίοι σχετίζονται με την ιστορία των γυναικών. Στη διαδρομή αυτή θα συμμετάσχουν 25 νέες και νέοι. Το Κ.Ι.Ι.Φ. θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από παρόμοιες διαδρομές που διεξήγαγε στο παρελθόν όμως θα προσαρμόσει και θα εμπλουτίσει τους σταθμούς στις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι συμμετέχοντας θα λάβουν υλικό, όπως ένα χάρτη με τα σημεία από όπου θα περάσει η διαδρομή καθώς και ένα σελιδοδείκτη με θέμα την ιστορία των γυναικών στην Κύπρο.

 

Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης δραστηριότητας, η επιστημονική ομάδα θα ετοιμάσει το εργαστήριο – ημερίδα «Φύλο – Εργασία – Κοινωνία. Γυναικεία αιτήματα και κοινωνικά στερεότυπα στην Κύπρο: το παρελθόν και το μέλλον», το οποίο θα διεξαχθεί τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές ομάδες νέων (20 συμμετέχουσες/οντες κάθε φορά). Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα σε τοπικές κοινότητες της περιφέρειας ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε νέες και νέους που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές. Η πρωτοτυπία του εργαστηρίου έγκειται στο ότι τα ζητήματα ισότητας των φύλων και η σχέση φύλου – εργασίας – κοινωνίας θα προσεγγιστούν πολύπλευρα, συνδυάζοντας δηλαδή προσεγγίσεις από την ιστορία και την κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες της ισότητας, των στερεοτύπων, της συμφιλίωσης επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής θα μελετηθούν μέσα και από μια ιστορική προσέγγιση που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους ιστορικούς λόγους που οδήγησαν στα αιτήματα των γυναικών και στην κατασκευή και αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων στην εργασία.

 

Μέσα από τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την ιστορία του γυναικείου κινήματος στην Κύπρο και την Ευρώπη, τις γενικά άγνωστες πτυχές της συμμετοχής των γυναικών στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες της Κύπρου, την ιστορία των έμφυλων στερεοτύπων, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της ισότητας, αφού θα μπορέσουν να συγκρίνουν το παρελθόν και το παρόν. Θα προβληματιστούν για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν τα στερεότυπα και οι ανισότητες, ενώ θα έρθουν σε επαφή με θετικά γυναικεία πρότυπα που είναι γενικά άγνωστα στην Κυπριακή κοινωνία. Αυτό θα  βοηθήσει ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση των νεών γυναικών και στην ευαισθητοποίηση των νέων ανδρών.

 

Θα ακολουθήσει η επανάληψη της διαδρομής «Ζωντανεύοντας την αόρατη ιστορία των γυναικών: οδοιπορικό σε μια άλλη Λευκωσία» με τη συμμετοχή διαφορετικής ομάδας νέων αποτελούμενη και πάλι από 25 συμμετοχές.

 

 

Με την ολοκλήρωση των πέντε αυτών δραστηριοτήτων, οι συνεργαζόμενοι φορείς (Μουσείο ΠΕΟ, Κ.Ι.Ι.Φ. και ΠΑΟΚ Κλήρου) θα διοργανώσουν Παγκύπριο Συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοικτό στο κοινό. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην τοπική κοινότητα του Μιτσερού και, πέραν των παρουσιάσεων και συζητήσεων, θα περιλαμβάνει και περιήγηση στο μεταλλείο του Μιτσερού με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στους εργατικούς αγώνες των μεταλλωρύχων καθώς και επίσκεψη στο Μουσείο της κοινότητας που αφιερωμένο στην ιστορία των μεταλλείων. Στο τέλος του συνεδρίου, θα επιλεγεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετέχει στις συναντήσεις των νέων με φορείς χάραξης πολιτικής (π.χ. Επίτροπος Ισότητας, βουλεύτριες και βουλευτές, γυναικείες οργανώσεις, ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας).

 

Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, οι συνεργαζόμενοι φορείς μαζί με την αντιπροσωπεία των νέων θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με φορείς χάραξης πολιτικής. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η εμπλοκή των διάφορων αξιωματούχων στο διαρθρωμένο διάλογο.

Στηριγμένοι πάνω στη εμπειρία και τις γνώσεις που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και του Συνεδρίου, η αντιπροσωπεία του Έργου θα μεταφέρει τις απόψεις και τις σκέψεις που προέκυψαν σε σχέση με τη θέση της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνία της σύγχρονης Κύπρου.

 

Με το τέλος του Συνεδρίου, η επιστημονική ομάδα του Έργου θα διαμορφώσει ένα συνοπτικό ένθετο όπου θα παρουσιάζονται με ευνόητο τρόπο κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα του προγράμματος. Το ένθετο θα έχει τίτλο «Μια έμφυλη ματιά στο παρελθόν και το μέλλον της εργασίας». Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προώθησης της ιστορίας των γυναικών στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες της Κύπρου θα διαμορφωθεί σελιδοδείκτης που θα απεικονίζει ή θα καταγράφει είτε σημαντικά γεγονότα από την ιστορία των εργαζομένων γυναικών ή κάποια φωτογραφία γυναικείας προσωπικότητας της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου, το Μουσείο της ΠΕΟ θα αναλάβει επίσης την παραγωγή ενός ολιγόλεπτου βίντεο διάρκειας περίπου 5-8 λεπτά.

 

Το Έργο θα ολοκληρωθεί με την τελική διάσκεψη όπου οι συνεργαζόμενοι φορείς θα ενημερώσουν το κοινό για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του προγράμματος. Στη διάσκεψη θα καλεστούν, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις δραστηριότητες του προγράμματος, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής και τη συνδικαλιστική ή άλλη δράση αναφορικά με την ισότητα των φύλων, την νεολαία και την εργασία, καθώς και δημοσιογράφοι και το ευρύ κοινό.

 

Σημειώνουμε ότι, μέσα από την αξιολόγηση που θα γίνεται μετά από κάθε δραστηριότητα με τη χρήση ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες, θα ετοιμαστεί και η τελική αξιολόγηση από τον Συντονιστή του Έργου (Μουσείο της ΠΕΟ) στη βάση των αρχικών στόχων του προγράμματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Έργου.

 

Read More