Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

Περιγραφή έργου (2)

 

Περιγραφή έργου

Κύριος σκοπός της όλης ιδέας μας είναι να ληφθεί  υπόψη η γνώμη των νέων κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών που τους αφορούν σε συνδυασμό με τις σύγχρονες κοινωνικές – πολιτικές αλλαγές στον τόπο μας , ενώ παράλληλα  , ενδυναμώνοντας τους νέους αυτούς μέσα από το διάλογο, στοχεύουμε στο να αποκτήσουν την ικανότητα να πάρουν αποφάσεις και να εφαρμόσουν την αλλαγή στις ζωές τους και τις ζωές των άλλων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ενηλίκων σε ότι αφορά το θέμα της επαναπροσέγγισης και της συνεργασίας μεταξύ τους.

Ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ τους και η ενδυνάμωση θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, επειδή αποτρέπεται ο ρατσισμός που υπάρχει ανάμεσα μας, ενώ θα αυξήσει και τη συμμετοχή των νέων στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα και από τις συναντήσεις σε εθνικό,  πολιτειακό, επαρχιακό επίπεδο με φορείς που χαράζουν πολιτική για τη νεολαία ( αξιωματούχοι κράτους, συμβούλια νεολαίας, νεολαιίστικες οργανώσεις πολιτικών κομμάτων , μη κερδοσκοπικές οργανώσεις νεολαίας κτλ).

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν  ένα δημοκρατικό  διάλογο στον οποίο όλοι θα είναι ίσοι και θα αναπτύξουν δεξιότητες, σχέσεις και διαλογικές ικανότητες  – που περιλαμβάνουν τη γνωστική ευστροφία, την ικανότητα αμφισβήτησης απόψεων, τη συνείδηση και τη κατανόηση των δύο κοινοτήτων και το άνοιγμα προς άτομα και ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο με κοινό παρανομαστή την ενδυνάμωση της νεολαίας και στις δύο πλευρές για κοινά ζητήματα.  Αυτή η επαφή και η επικοινωνία θα αναπτύξει το σεβασμό μεταξύ τους που είναι και η αρχή για μια ειρηνική και δημοκρατική πατρίδα και θα βοηθήσει ώστε να αποτρέπονται συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από μισαλλοδοξία και κοινωνικό ρατσισμό.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες με συγκεκριμένη μεθοδολογία και προκαθορισμένες ευθύνες για κάθε συμμετέχοντα:

•Δημοσκόπηση ανάμεσα σε Ε/Κ και Τ/Κ Νέους για να εντοπιστούν τα επιμέρους θέματα που θα απασχολήσουν το Διαρθρωμένο διάλογο

•Θεματικά εργαστήρια σε τοπικό επίπεδο με την συμμετοχή Ε/Κ και Τ/Κ νέων τα οποία θα συντονίζουν εμπειρογνώμονες στο υπό συζήτηση θέμα. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να καταλήξουν οι Νέοι σε κοινή διακήρυξη θέσεων στη βάση εργασιών ενός Παγκύπριου Δικοινοτικού Συνεδρίου την οποία στη συνέχεια θα θέσουν υπό συζήτηση με αξιωματούχους και φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας. Τα Κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν το Διαρθρωμένο Διάλογο αφορούν στα εξής:  Συμβίωση Ε/Κ και Τ/Κ ,  Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα,  Κοινωνική Ένταξη και  Δημιουργικότητα και Πολιτισμός.

•Παγκύπριο Δικοινοτικό Συνέδριο

•Συναντήσεις με Φορείς Χάραξης Πολιτικής

•Τελική Διάσκεψη

•Διάχυση

•Αξιολόγηση

 

Ο μακροχρόνιος αντίκτυπος του προγράμματος που επιδιώκουμε, είναι τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις των εθνικών διαβουλεύσεων που θα βγουν  να στείλουν ένα κοινό μήνυμα επαναπροσέγγισης, ειρήνης, φιλίας και αλληλοσεβασμού τόσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με λίγα λόγια,  να  δυναμώσουμε τη φωνή των νέων και στις δύο κοινότητες μέσα από την ομαδικότητα, την επαφή και τη συνεργασία, ώστε να μεταφέρουν στο κοινωνικό τους περίγυρο το μήνυμα πως εάν η νέα γενιά θέλει μπορεί να είναι η γενιά της επανένωσης, επειδή τίποτε δεν μας χωρίζει, αντιθέτως μας απασχολούν τα ίδια ζητήματα και θέματα.

 

Read More