Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

Περιγραφή έργου

 

Περιγραφή έργου

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ: (α) Νέων, γυναικών και αντρών, ηλικίας 18 μέχρι 30 ετών, με έμφαση σε νέους και νέες που κατοικούν στην ύπαιθρο αφού οι τελευταίοι/ες έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο δημόσιο διάλογο και τις εξελίξεις αναφορικά με την ισότητα των φύλων (β) Εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα ζητήματα ισότητας, εργασίας και ιστορίας του φύλου και (γ) Φορείς χάραξης πολιτικής σε σχέση με το παρελθόν και το μέλλον της ισότητας των φύλων στην εργασία και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, μέσα από τη διοργάνωση μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα έχουν κυρίως τη μορφή διαδραστικών εργαστηρίων, οι νέες και οι νέοι που θα συμμετέχουν στο έργο θα ενημερωθούν, θα προβληματιστούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τη διαχρονική θέση των φύλων στην εργασία και τις ανισότητες στους χώρους δουλειάς (π.χ. το χάσμα αμοιβών, τον κατά φύλο επαγγελματικό διαχωρισμό και τα έμφυλα στερεότυπα). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή 200 νέων, γυναικών και αντρών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες και οι νέοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για ζητήματα ιδιαίτερα άγνωστα όπως είναι η συμμετοχή των γυναικών στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες στην Κύπρο και τον κόσμο καθώς και τα διαχρονικά αιτήματα του γυναικείου κινήματος όπως διαφαίνονται στην ιστορία των γυναικείων διεκδικήσεων στην Κύπρο και τον κόσμο. Προβάλλοντας την ιστορικότητα των συγκεκριμένων σχέσεων και αιτημάτων, ο διάλογος θα εμβαθύνει στην ιστορική σημασία του στόχου της ισότητας για ένα δημοκρατικό εργασιακό περιβάλλον και μια δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει τις νέες γυναίκες, προβάλλοντας θετικά γυναικεία πρότυπα. Θα αυξήσει επίσης την ευαισθητοποίηση αντρών και γυναικών γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασιακή τους ζωή καθώς και γύρω από τα στερεότυπα που εμποδίζουν άντρες και γυναίκες στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και στην πραγμάτωση των ικανοτήτων τους στο εργασιακό περιβάλλον, με τρόπο ελεύθερο από προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να έχει αντίκτυπο προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων στην εργασία και κατ’ επέκταση στην κυπριακή κοινωνία. Μέσα από τις ιστορικές και κοινωνιολογικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, οι νέες και οι νέοι θα ενημερωθούν, θα προβληματιστούν και θα κατανοήσουν καλύτερα έννοιες και αξίες όπως:

 

  • η ισότητα των φύλων
  • τα έμφυλα στερεότυπα στην εργασία ως ιστορικές κατασκευές (δηλαδή ότι τα στερεότυπα διαμορφώθηκαν κοινωνικά μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες)
  • τα διαχρονικά αιτήματα των γυναικών κατά των διακρίσεων στην εργασία
  • τη σημασία της αποδόμησης των στερεοτύπων και της επίτευξης της ισότητας για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Η επαφή των νέων με την ιστορία των γυναικείων αιτημάτων θα τους βοηθήσει αναγνωρίζουν πότε υπάρχει διάκριση λόγω φύλου στην εργασία ενώ η επαφή με την ιστορία γυναικών που συμμετείχαν ενεργητικά και μαχητικά σε εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες θα δείξει στους νέους ότι υπήρξαν ιστορικά θετικά γυναικεία πρότυπα. Με άλλα λόγια, θα καταδείξει ότι οι γυναίκες δεν ήταν απλώς παθητικά θύματα της ιστορίας αλλά συμμετείχαν ενεργητικά στη διαμόρφωση της κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας. Συνολικά, το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών αφού θα προωθηθεί μια θετική πλευρά της ιστορίας των εργαζομένων γυναικών ενώ θα ενισχύσει την αντίληψη των γυναικών γύρω από τα δικαιώματά τους στην εργασία. Παράλληλα, θα συνεισφέρει και στην ευαισθητοποίηση των νέων ανδρών σε σχέση με τα αρνητικά στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών στην εργασία.

 

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αναπτύσσεται υπό μορφή διαρθρωμένου διαλόγου θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νέων σε σχέση με τα ζητήματα ισότητας και το διάλογο με φορείς χάραξης πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό, οι νέες και οι νέοι θα αποκτήσουν ικανότητες για αποτελεσματικότερη συμβολή τους προς την προώθηση πολιτικών ισότητας και βελτίωσης της θέσης των γυναικών, μέσα από την παρέμβασή τους στις κοινότητές τους και στο εργασιακό τους περιβάλλον.

 

Για αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Read More