Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 05/07/2016 στην ΠΕΟ Λεμεσού, Σεμινάριο που παρακολούθησαν Κύπριοι Λιμενεργάτες από τα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας με θέμα τον «Κοινωνικό Διάλογο και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και την οικονομική διαφάνεια στα λιμάνια.»

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ»

 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 05/07/2016 στην ΠΕΟ Λεμεσού, Σεμινάριο που παρακολούθησαν Κύπριοι Λιμενεργάτες από τα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας με θέμα τον «Κοινωνικό Διάλογο και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και την οικονομική διαφάνεια στα λιμάνια.»

Το θέμα για τον Κοινωνικό Διάλογο ανάλυσε ο Γιώργος Γώγος, Γραμματέας της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π., Πειραιά και μέλος της συνδικαλιστικής επιτροπής του Διαλόγου.  Το θέμα για τον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια ανάλυσε ο Άθως Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ.

Η θεματολογία του σεμιναρίου ήταν ενδιαφέρουσα και υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Λιμενεργάτες που το παρακολούθησαν.  Η συζήτηση που επακολούθησε ήταν πολύ εποικοδομητική.

Στα πλαίσια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας από την Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. Πειραιά, στην οποία συμμετείχε και ο Αθανάσιος Κάντας μέλος του Δ.Σ., έγιναν συναντήσεις με το Λιμενάρχη και με λιμενεργάτες στο λιμάνι Λεμεσού για αλληλοενημέρωση για τη Λιμενική Βιομηχανία, σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

06/07/2016