Το τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά σχόλια για τους μισθούς που δίνονται στους εργάτες  Γεωργίας

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Το τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά σχόλια για τους μισθούς που δίνονται στους εργάτες  Γεωργίας.

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για τον κλάδο της Γεωργίας Κτηνοτροφίας, επιθυμούν για αυτό το θέμα να δηλώσουν τα ακόλουθα.

 

Από το 2004, υπογράφονται  Συλλογικές Συμβάσεις σε αυτό τον κλάδο με τη μεσολάβηση των Εργασιακών Σχέσεων του ΥΠΕΚΑ.  Έχουν συμφωνηθεί και υπογραφεί με τις Αγροτικές Οργανώσεις 2 Συμβάσεις.  Η μία από 1.7.2004 – 31.12.2007 και η δεύτερη από 1.1.2009 – 31.12.2010.

 

Οι οργανώσεις μας κατέληξαν σε αυτές τις Συμβάσεις σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια πρώτη ρύθμιση στους όρους απασχόλησης, παρακολούθηση  και έλεγχος σε αυτό τον κλάδο, καθώς   και εφαρμογή αυτών που συμφωνούνται για να περιοριστεί η εκμετάλλευση. 

 

Το υπουργείο Εργασίας παρά την επιδίωξη για τη βελτίωση των όρων της  Συλλογικής Σύμβασης μέσα από την ανανέωση της και τη δημιουργία κοινών κλιμάκιων των κοινωνικών εταίρων για επιτόπου ελέγχους της εφαρμογής των συμφωνηθέντων, δεν το αποδέχτηκε.

 

Πέραν των πιο πάνω, οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ από το 2013, λαμβάνονται μονομερώς, χωρίς καμιά ενημέρωση σε αρκετές περιπτώσεις των κοινωνικών εταίρων. Γι ’αυτές τις αποφάσεις το υπουργείο έχει ακέραια την ευθύνη.

 

Το 2013, οι Εργασιακές Σχέσεις ετοίμασαν μια Σύμβαση για τα έτη 2014 – 2015 την οποία εφαρμόζει το Τμήμα Εργασίας, παρά τη δική μας διαφωνία.  Οι Συντεχνίες μας συνομολόγησαν άλλη Συλλογική Σύμβαση η οποία  δεν αναγνωρίζεται από το Τμήμα Εργασίας.

 

Η αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη συνομολόγηση και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων και η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων για τον κλάδο της Γεωργίας Κτηνοτροφίας στα εργασιακά θέματα είναι αναγκαία και επιβάλλεται, ιδιαίτερα σε αυτό τον κλάδο που όλοι γνωρίζουμε τα πολλαπλά εργασιακά προβλήματα που υπάρχουν.

 

Από το τέλος του 2015, οι Συντεχνίες μας έχουν ζητήσει από την υπουργό του ΥΠΕΚΑ συνάντηση για να ενημερωθούν για τις προθέσεις του υπουργείου της και να συζητήσουν σχετικά με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης. Αναμένεται ακόμα η απάντηση της.

 

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ, ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ,  ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΟΚ  

 

 

03/02/2016