Την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του οποίου θα καταρτιστεί ο Προϋπολογισμός του 2017.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Λευκωσία 16/05/2016

 

 

Κύριο Μάριο Δημητριάδη

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών

και Έργων

Λευκωσία

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

 

Θέμα: Προϋπολογισμός 2017 και αναβάθμιση των δημόσιων επιβατηγών Μεταφορών.

 

Την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του οποίου θα καταρτιστεί ο Προϋπολογισμός του 2017.

 

Με την επιστολή μας, σας καλούμε όπως στον καταρτισμό του προϋπολογισμού του δικού σας υπουργείου, για ευνόητους λόγους, πρέπει να συμπεριλάβετε στα έξοδα τόσο τη δημιουργία και βελτίωση των αναγκαίων υποδομών για την αναβάθμιση του συστήματος των δημόσιων επιβατηγών Μεταφορών, όσο και την επαναφορά παραχωρήσεων ή και αύξηση στα εργατοϋπαλληλικά κόστη των έξη εταιρειών Λεωφορείων.

 

Σε περίπτωση που αυτά δεν υπολογιστούν, η ευθύνη θα βαραίνει εσάς και το υπουργείο σας.

 

Για τις θέσεις της Συντεχνίας μας στο θέμα αυτό είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε αναλυτικά σε απευθείας συνάντηση μας.

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Άθως Ελευθερίου

Γενικός Γραμματέας