Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις πού οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ είχαν μαζί με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ ΛΤΔ) για σοβαρά εργασιακά προβλήματα που ταλανίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το προσωπικό, δεν έχουν επιλυθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΕΛ

 

 

Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις πού οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ είχαν μαζί με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ ΛΤΔ) για σοβαρά εργασιακά προβλήματα που ταλανίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το προσωπικό, δεν έχουν επιλυθεί.

Με  απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2015, δόθηκε περαιτέρω χρόνος  προς τον Οργανισμό για την επίλυση τους. Σε διαφορετική περίπτωση το προσωπικό σε νέα Γενική Συνέλευση που ορίστηκε στις 23 του ιδίου μήνα, θα αποφασίσει τη λήψη όλων των νόμιμων συνδικαλιστικών μέτρων στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για τη δυναμική διεκδίκηση τους.

Τα προβλήματα είναι αρκετά και μερικά από αυτά  εκκρεμούν για χρόνια.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Η καταβολή ολόκληρου του φιλοδωρήματος για μέρος του προσωπικού που εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια.
  2. Η αναλογική εφαρμογή όλων των άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης για τους οδηγούς με μερική απασχόληση όπως άλλωστε προνοείται από τη νομοθεσία.
  3. Η έκδοση των εισιτηρίων μόνο από τους οδηγούς.
  4. Τα  προγράμματα εργασίας των οδηγών τα οποία τους κρατούν στη διάθεση της εταιρείας πέραν των δεκατεσσάρων ωρών σε αρκετές περιπτώσεις.
  5. Καθυστερήσεις στην καταβολή των εισφορών του προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας.
  6. Η δημιουργία κατάλληλων χώρων ανάπαυσης των οδηγών και άλλα.