Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε μαζί με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ ΛΤΔ) όσον αφορά τη μη έγκαιρη καταβολή των αποκοπών του προσωπικού στα διάφορα Ταμεία (Ταμεία Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις ,Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Ευημερίας, Συνδρομές) ενημερώσαμε τόσο τους έντιμους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και την Αναθέτουσα Αρχή όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες προς την εταιρεία ούτος ώστε να καταβάλει τις αποκοπές του προσωπικού στα πιο πάνω ταμεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΕΛ ΛΤΔ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

 

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε μαζί με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ ΛΤΔ) όσον αφορά τη μη έγκαιρη καταβολή των αποκοπών του προσωπικού στα διάφορα Ταμεία (Ταμεία Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις ,Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Ευημερίας, Συνδρομές) ενημερώσαμε τόσο τους έντιμους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και την Αναθέτουσα Αρχή όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες προς την εταιρεία ούτος ώστε να καταβάλει τις αποκοπές του προσωπικού στα πιο πάνω ταμεία.

Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολη η αποφυγή δυσάρεστων και μη επιθυμητών καταστάσεων στο άμεσο μέλλον.

 

Από τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ 

 

Λευκωσία, 22  Ιουλίου 2014