Η ΠΕΟ μαζί με τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία και το ρόλο που θα διαδραματίσουν στην Κυπριακή κοινωνία οι υδρογονάνθρακες διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Η αξιοποίηση των Κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και οι προοπτικές απασχόλησης».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ

Η ΠΕΟ μαζί με τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία και το ρόλο που θα διαδραματίσουν στην Κυπριακή κοινωνία οι υδρογονάνθρακες διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Η αξιοποίηση των Κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και οι προοπτικές απασχόλησης».

 

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων ΕΤΚΑ ΠΕΟ Λευκωσίας η ώρα 9.15π.μ.

 

 

Το άνοιγμα της Ημερίδας θα γίνει από το Γ.Γ. της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ Άθω Ελευθερίου. Χαιρετισμό θα απευθύνει εκ μέρους της ΠΕΟ ο Γ.Γ. Πάμπης Κυρίτσης και ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Εμπορίου και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ κ. Γιώργος Σιαμμάς, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Γιώργος Όξινος, ο Γενικός Γραμματέας του Διχτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (RETUN-SEE) κ. Νίκος Ορφανός και η Γραμματέας του Κλαδικού Συμβουλίου Πετρελαιοειδών κα. Νάτια Κυρίτση.

 

 

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθούσουν όσοι επιθυμούν.