Εργατικές διαφορές και πιθανά μέτρα σε ΝΡΤ

Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ εκφράζουν και δημόσια την απογοήτευση τους, γιατί για ακόμα μια φορά διαπιστώνουν αρνητική διάθεση από την  εταιρεία λεωφορείων Cyprus Public Transport (CPT), να εφαρμόσει συμφωνίες.

 

Αυτές αφορούν τη συμφωνία για εργασιακά θέματα που προκύπτει από το συμβόλαιο της CPT με το υπουργείο Μεταφορών, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που είναι σε ισχύ, την πρακτική, τη συμφωνία που έγινε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ στο τέλος Ιουλίου.

Τα θέματα που βρίσκονται ήδη ενώπιων του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, αφορούν το Ταμείο Προνοίας, τις άδειες ανάπαυσης, τις βάρδιες, τις μονιμοποιήσεις οδηγών. Ανησυχίες εκφράστηκαν για ζητήματα που αφορούν τους μισθούς, τα δρομολόγια, τα ωράρια για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και άλλα.

Η διεύθυνση της εταιρείας καλείται για ακόμα μια φορά να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες και να υλοποιεί τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της. Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από τη δυναμική και άμεση αντίδραση τους με ανάλογο τρόπο.

Οι Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι στην πράξη και όχι στη θεωρία να εργαστούν μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών και νομοθεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αναβάθμιση των δημόσιων Μεταφορών. Το ίδιο αναμένουν και από την εταιρεία για πολλούς και ευνόητους λόγους.

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ

27/08/2020