Στις 20 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 4η σύσκεψη όλων των Σωματείων του Ομίλου ΕΛΠΕ εντός και εκτός Ελλάδος με θέμα « Προοπτική σταθερής , βιώσιμης και μακρόχρονης ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ

 

Στις 20 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 4η σύσκεψη όλων των Σωματείων του Ομίλου ΕΛΠΕ εντός και εκτός Ελλάδος με θέμα « Προοπτική σταθερής , βιώσιμης και μακρόχρονης ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ».

 

Στη σύσκεψη αυτή για πρώτη φορά παρευρέθηκε και η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΠΕ με εκπρόσωπό της τον κ. Πέτρο Καραλή, ο οποίος παρουσίασε  τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου ΕΛΠΕ, αναφέρθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα και στους στόχους του ομίλου σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται και ταυτόχρονα παρουσίασε το οικονομικό και στρατηγικό πλαίσιο, με έμφαση στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει ο όμιλος στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης .

 

Από αυτήν την παρουσίαση φάνηκε καθαρά ότι ο όμιλος ΕΛΠΕ είναι ένας από τους λίγους ομίλους που παρά την κρίσιμη οικονομική συγκυρία επενδύει σε βασικούς τομείς παραγωγής και έχει προοπτική και μέλλον .

 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με τη σειρά τους επεσήμαναν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έθεσαν ερωτήματα στον κ. Καραλή. Επιτεύχθηκε συμφωνία στο θέμα πως η ανάπτυξη του Ομίλου είναι προτεραιότητα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την εταιρεία. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με δεδομένη την ενιαία και καλή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου διεκδικούν :

 

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
Διατήρηση των εργασιακών κατακτήσεων και σεβασμό προς νόμιμα αιτήματα των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που επρόκειτο να υπογραφτούν
Άμεση απορρόφηση των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργολάβους ή μέσω άλλων μορφών ελαστικής εργασίας (δελτία κλπ) , οι οποίοι  καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Όμιλο.
Για την παρακολούθηση των παραπάνω θεμάτων αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που θα ορίσει το κάθε σωματείο στον Όμιλο.

 

Τα Συνδικάτα του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια συμφώνησαν ότι τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας είναι η ιδιωτικοποίηση των μετοχών δημοσίου του Ομίλου, η ανάπτυξη της Εταιρείας και τα προβλήματα των εργαζομένων.  Αυτά θα αποτελέσουν βάση στο να συνεχιστούν οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Ομίλου και στο μέλλον, έτσι ώστε να υπάρχει εγκαίρως ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους.

 

 Στη συνάντηση συμμετείχαν τα ακόλουθα συνδικάτα:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΤΙΑΞΟΝΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ)(Συμμετείχε ο συν. Στέλιος Στέλιου Οργανωτικό στέλεχος Τμ. Λευκωσίας)

 

UNION OCTA AD

 

UNION JUGOPETROL AD KOTOR MONTENEGRO

 

Θεσσαλονίκη 24 /10/2012