Επ’ αόριστο απεργία στα λεωφορεία Λευκωσίας και Λάρνακας
Η νέα εποχή στις συγκοινωνίες έχει φέρει εργασιακά προβλήματα τα οποία συνεχώς μεγαλώνουν. Οι επενδυτές από το εξωτερικό δεν μπορούν να αφομοιωθούν στην Κυπριακή πραγματικότητα των συγκοινωνιών. Τα προγράμματα εργασίας των οδηγών είναι πιεσμένα και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τα απαραίτητα διαλείμματα. Σε αρκετά λεωφορεία οι ταχογράφοι δεν λειτουργούν, ενώ οι έλεγχοι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δεν είναι επαρκείς.

Στα περισσότερα τμήματα της εταιρείας έχουν παραγκωνιστεί οι Κύπριοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται για αρκετά χρόνια στις εταιρείες, και τις εργασίες τους διενεργούν εργαζόμενοι που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Από την ανάληψη των εργασιών από την συγκεκριμένη εταιρεία έχουν αποχωρήσει πέραν τον 80 οδηγών και περίπου 20 από το βοηθητικό προσωπικό. Με αποκορύφωμα η εταιρεία να έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας και τις Συντεχνίες ότι θα απολύσει 36 εργαζόμενους.
Οι Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν παραπέμψει το όλο θέμα στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία δεν έχει λάβει υπόψιν τις θέσεις και εκκλήσεις του υπουργείου και έχει προχωρήσει σήμερα μονομερώς σε απολύσεις παραβιάζοντας τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιων του Υπουργείου.
Η Εταιρεία στην προσπάθεια της να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχτούν τις θέσεις της για τα ΄΄Σχέδια Εθελούσιας Αποχώρησης΄΄, με ψευδείς παραστάσεις ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα σχέδια έχουν συμφωνηθεί ενώπιων του ΤΕΣ με τις Συντεχνίες. Αγνοώντας την εισήγηση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας η οποία έχει έρθει ενώπιων των δύο πλευρών, η εταιρεία έχει προχωρήσει μονομερώς σε παράνομες απολύσεις καταπατώντας και αδιαφορώντας για τα εργασιακά θέσμια στην Κύπρο.
Αφήνουμε στην κρίση του καθενός από εσάς αν η ΄΄Νέα Εποχή στις Συγκοινωνίες΄΄ θα πρέπει να φέρει τον εργασιακό μεσαίωνα.
Μη έχοντας άλλη επιλογή οι εργαζόμενοι, με τη στήριξη των Συντεχνιών τους ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ κατήλθαν σε αυθόρμητη απ’ αόριστο απεργία από σήμερα το μεσημέρι. Απαίτηση η ανάκληση των απολύσεων και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

18/03/2022