ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ                                                         ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ

 

25 Φεβρουαρίου 2020

 

Κύριο Γιάννη Καρούσο

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Λευκωσία

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

 

Θέμα: Λιμάνι Λάρνακας.

Με πρόσφατη δήλωση σας, έχετε ενημερώσει πως επήλθε συμφωνία με εταιρεία για την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας.

 

Σας υπενθυμίζουμε τις επανειλημμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε το υπουργείο σας, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της Συλλογικής Σύμβασης των Λιμενεργατών – Σημειωτών και στον επενδυτή που θα επιλεγεί.

 

Αναμένουμε όπως αυτή η δέσμευση θα συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου σας και της εταιρείας με την οποία έχετε συμφωνήσει, για αποφυγή παρερμηνειών και εξελίξεων που δεν θα οδηγούν σε ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

 

Αναμένουμε τον καθορισμό συνάντησης, για να μας δοθεί αναλυτική ενημέρωση για αυτές τις εξελίξεις.

 

Με εκτίμηση

Για τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ                                   Για την ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ

 

 

 

 

 

Άθως Ελευθερίου                                                       Χαράλαμπος Αυγουστή

Γενικός Γραμματέας                                                   Αν. Γενικός Γραμματέας