Κύριο Γιάννη Καρούσο

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Λευκωσία

Κύριε Καρούσο,

Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας με το υπουργείο σας για τα πιο πάνω θέματα, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε, αφού οι όποιες ρυθμίσεις έγιναν, δυστυχώς δεν επαρκούν και τα προβλήματα παραμένουν.

Μέχρι σήμερα μας έχουν δοθεί επανειλημμένα αρκετές διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις σχετικά με τα πιο πάνω θέματα που στο τέλος δεν υλοποιούνται. Επειδή το Υπουργείο σας καλύπτει κανονικά τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τις εταιρείες, πρέπει να υπάρξουν τέτοιες ρυθμίσεις, που δεν θα αφήνουν εκτεθειμένους τους εργαζόμενους στις επιβατικές μεταφορές σε σχέση με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι τους οι εργοδότες τους.  Είτε αυτές αφορούν την έγκαιρη καταβολή των μισθών, είτε φιλοδωρήματα, είτε τις αποκοπές που γίνονται από τους μισθούς τους για διάφορα Ταμεία και άλλα δικαιώματα.

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί μέχρι και τη λήξη της 10ετούς σύμβασης αυτών των εταιρειών στις 4 Ιουλίου 2020, δεν πρέπει να μείνουν οποιοιδήποτε εργαζόμενοι εκτεθειμένοι, εφόσον αμέσως μετά, δεν θα υπάρχει τρόπος πίεσης προς αυτές τις εταιρείες.  Δεν αποδεχόμαστε να χάσουν δεδουλευμένα, ωφελήματα και δικαιώματα οι εργαζόμενοι.  Επειδή αυτό το ενδεχόμενο είναι υπαρκτό, απαιτούμε από το υπουργείο σας, την εγγύηση όλων των δικαιωμάτων αυτών των εργαζόμενων.

Σε σχέση με τη μεταφορά των υφιστάμενων εργαζόμενων σε νέες εταιρείες από τις 05/07/2020, επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Δεν θα δεχθούμε τη θυματοποίηση εργαζομένων. Αναμένουμε την υλοποίηση της μεταφοράς τους μαζί με τους μισθούς και τις Συλλογικές Συμβάσεις τους.
 2. Η διάρκεια του ενός χρόνου από τη μεταφορά, αφορά τη συζήτηση και ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και δεν εξυπακούει σε καμιά περίπτωση μειώσεις μισθών και αντικαταστάσεις οποιονδήποτε εργαζόμενων.
 3. Σε περίπτωση διαφωνιών με νέες ή και υφιστάμενες εταιρείες, να ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Καμιά μονομερής ενέργεια δεν θα γίνει αποδεκτή.

Απαιτούμε την έγκαιρη υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων, τόσο των υφιστάμενων εταιρειών, όσο και των νέων που θα αναλάβουν από τις 05/07/2020.

Αναμένουμε συνάντηση και ρύθμιση αυτών των θεμάτων το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά μετά και την παρέλευση ενός μηνός από σήμερα δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων.

Με εκτίμηση

 

Για τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ                                              Για την ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ

Άθως Ελευθερίου                                                            Χαράλαμπος Αυγουστή

Γενικός Γραμματέας                                                        Αν. Γενικός Γραμματέας

 

Αντίγραφο:

 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΕΠΚΑ
 • ΟΣΕΛ
 • ΕΜΕΛ
 • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ‘ΖΗΝΩΝΑΣ’ Λ.Τ.Δ.
 • ΟΣΕΑ
 • ΟΣΥΠΑ ΛΤΔ
 • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 • NPT NICOSIA PUBLIC TRANSPORT SERVICES AND OPERATION LTD