Επιστολή για επανέναρξη του διαλόγου για επίλυση της εργατικής διαφοράς στο λιμάνι Λεμεσού απέστειλαν οι Συντεχνίες υπενθυμίζοντας παράλληλα πως έχουν περάσει ήδη 15 μέρες από την απόσυρση απόφασης του Λιμενικού Συμβουλίου για παραπομπή της διαφοράς σε Διαιτητικό Δικαστήριο. Υπενθυμίζουμε ότι με την απόσυρση της απόφασης αποσύρθηκαν και τα απεργιακά μέτρα από τις Συντεχνίες, δεδομένης της άμεσης επανέναρξης διαλόγου, ο οποίος ωστόσο δεν ξεκίνησε ακόμα.

 

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Επιστολή για επανέναρξη του διαλόγου για επίλυση της εργατικής διαφοράς στο λιμάνι Λεμεσού απέστειλαν οι Συντεχνίες υπενθυμίζοντας παράλληλα πως έχουν περάσει ήδη 15 μέρες από την απόσυρση απόφασης του Λιμενικού Συμβουλίου για παραπομπή της διαφοράς σε Διαιτητικό Δικαστήριο. Υπενθυμίζουμε ότι με την απόσυρση της απόφασης αποσύρθηκαν και τα απεργιακά μέτρα από τις Συντεχνίες, δεδομένης της άμεσης επανέναρξης διαλόγου, ο οποίος ωστόσο δεν ξεκίνησε ακόμα.


Η επιστολή των Συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και τις εταιρίες Eurogate Container Terminal Limassol και DP WORLD LIMASSOL.


Παράλληλα κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΥΕΠΚΑ και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού.

Η επιστολή των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ- ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ ΣΕΚ υπό τον τίτλο «Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης» αναφέρει τα εξής:

«Έχουν περάσει 15 μέρες από τη τελευταία συνεδρία του Λιμενικού Συμβουλίου όπου συμφωνήθηκε η απόσυρση της απόφασης για παραπομπή της διαφοράς σε Διαιτητικό Δικαστήριο με ταυτόχρονη απόσυρση των απεργιακών μέτρων, με σκοπό να επαναρχίσει ο διάλογος μεταξύ των μερών για να επιλυθεί η εργατική διαφορά με στόχο τη τελική κατάληξη και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης.

Εμείς, δηλώσαμε τότε, και συνεχίζουμε να δηλώνουμε, την άμεση ετοιμότητα μας για εντατικό διάλογο μέσα σε κλίμα καλής πίστης από όλες τις πλευρές για επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων το συντομότερο, ούτως ώστε να επανέλθει η επιθυμητή ομαλότητα στα Λιμάνια.

Δυστυχώς έχουν ήδη περάσει 15 μέρες και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αντιλαμβάνεστε πως η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης αβεβαιότητας δε βοηθά καθόλου στην εκτόνωση του κλίματος και πιθανόν να φέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο Λιμάνι.

Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να σας προειδοποιήσουμε ότι εάν άμεσα δεν επαναρχίσει ο διάλογος για να επιλυθεί η εργατική διαφορά, τότε η ευθύνη για πιθανές δε θα βαραίνει τους εργαζόμενους.»