Να τερματιστούν άμεσα οποιεσδήποτε ενέργειες βασίζονται σε μονομερείς αποφάσεις του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού για αλλαγές στο σχέδιο υπηρεσίας των Σημειωτών καλεί για άλλη μια φορά η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ. Σε περίπτωση που επιμένουν οι εργοδότες σε αλλαγές στο σχέδιο υπηρεσίας των Σημειωτών, να τροχοδρομήσουν τις ενέργειες που απαιτούνται στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Όπως προειδοποιεί η Συντεχνία, σε περίπτωση που ληφθούν μέτρα που θα στηρίζονται στις παράτυπες αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίας του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αντιδράσουν άμεσα και ανάλογα.

Σε επιστολή που απέστειλε η Συντεχνία στο Γ.Δ. του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, Λευτέρη Κουζαπά, καλεί για ακόμη μια φορά το Σύνδεσμο να κάνει δεύτερες σκέψεις και να επιστρέψει στις εργασιακές πρακτικές που βοήθησαν για δεκαετίες στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης στα λιμάνια. «Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μας μείνει άλλη επιλογή από τη δυναμική αντίδραση μας και εσείς θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για ότι προκύψει», προειδοποιεί η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ.

Υπαναχώρηση υπήρξε από τους εργοδότες και για τη Συλλογική Σύμβαση, αφού τώρα που θα έπρεπε να υπογραφεί, μετά που έχει ήδη επικυρωθεί από το Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού, θέτουν νέες αλλαγές. Αυτή η επιμονή αν συνεχιστεί, θα οδηγήσει τις επόμενες μέρες σε δυναμικά μέτρα τους λιμενεργάτες.

Η Συντεχνία απέστειλε επιστολή και στον Έπαρχο Λεμεσού, Πρόεδρο του Λιμενικού Συμβουλίου, Μάριο Αλεξάνδρου με την οποία υπενθυμίζει πως για χρόνια το Λιμενικό Συμβούλιο επικύρωνε τις συμφωνίες μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών αφού προηγείτο διάλογος και εάν δεν ήταν εφικτό να γίνει συμφωνία ακολουθείτο η διαδικασία της μεσολάβησης όπως προνοεί ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων. Η πρακτική αυτή, αναφέρεται στην επιστολή, έδινε εκατέρωθεν έξοδο από τα αδιέξοδα και αυτό ήταν ωφέλιμο για τη λιμενική βιομηχανία αφού αποφεύγονταν τυχόν μέτρα.

Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ενημέρωσε τον κ. Αλεξάνδρου πως ο λόγος που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ήταν γιατί ο κ. Κουζαπάς εκ μέρους του ΣΝΠΚ, παρουσίασε πέραν των δυο Σχεδίων Υπηρεσίας για τους Σημειωτές, από το Σχέδιο που ήταν επικυρωμένο από το Συμβούλιο με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2007.

«Αυτό το θέμα με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων εφόσον υπήρχε διαφωνία θα έπρεπε να είχε σταλεί από τους εργοδότες στις Εργασιακές Σχέσεις του ΥΕΠΚΑ για εξεύρεση κοινά αποδεκτής ρύθμισης και μετά να τεθεί στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας. Ως εκ τούτου θεωρούμε λανθασμένη την απόφαση του Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2019. Πρέπει να γίνει πρώτα συμφωνία μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών με βάση την πιο πάνω διαδικασία και μετά αυτή να τεθεί στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας», αναφέρεται στην επιστολή.

Η Συντεχνία εκφράζει για ακόμη μια φορά την απαρέσκεία της για τον τρόπο που παίρνονται κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας και τονίζει πως αναμένει διορθωτικές ενέργειες που θα αποκαθιστούν την ομαλότητα στη λειτουργία του Συμβουλίου.