Τα αρμόδια Τμήματα του ΥΕΠΚΑ εντόπισαν τις παραβιάσεις,

που όμως συνεχίζονται.

Η εταιρεία λεωφορείων NPT από την έναρξη των εργασιών της στις 05/07/2020 παραβιάζει με τα ωράρια των δρομολογίων της, τις σχετικές νομοθεσίες.  Αυτό επιβεβαιώνουν τόσο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), όσο και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του ΥΕΠΚΑ.

 Τα μέλη της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ για αυτές τις παραβιάσεις είχαν υποχρεωθεί να προχωρήσουν σε στάση εργασίας 2 ωρών στις 15/07/2020.  Απαιτήθηκε και έγινε έλεγχος από το ΤΕΕ και η επιβεβαίωση των παραβιάσεων περιλαμβάνεται σε δύο επιστολές Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας που έστειλαν προς τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ.

Η πρώτη επιστολή με ημερομηνία 15/10/2020 από τη Διευθύντρια του ΤΕΣ Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη που αναφέρει «…σας πληροφορώ ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), μετά από έλεγχο των στοιχείων που παράλαβε από την εταιρεία, εντόπισε παραβιάσεις των περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμων του 2007 έως 2017 και των περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμων του 2005 και 2007.  Το ΤΕΕ απέστειλε προς τη εταιρεία σχετική επιστολή για συμμόρφωση με την προαναφερόμενη νομοθεσία.»  

Η δεύτερη επιστολή με ημερομηνία 30/10/2020 από το Διευθυντή του ΤΕΕ Αναστάσιο Γιαννάκη που αναφέρει μεταξύ άλλων «…Στο δελτίο κίνησης που μας αποστείλατε καταγράφεται πολύ σοβαρή παραβίαση του διαλείμματος.  Η παραβίαση αυτή φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό ενεργειών/αιτίων, ….» και συνεχίζει «Με βάση τα απορρέοντα από το πιο πάνω δελτίο κίνησης θα προωθηθούν σχετικές ενέργειες για σκοπούς επιβολής της συμμόρφωσης στην εν λόγω εταιρεία.  Παράλληλα, το ΤΕΕ θα ενημερώσει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στα δρομολόγια των επιβατικών μεταφορών με βάση τη σχετική Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών.»

Έχουμε στην κατοχή μας και πρόσφατα παρόμοια δελτία κίνησης που καταγράφουν παραβιάσεις των διαλειμμάτων. Εάν μας εξουσιοδοτεί η εταιρεία μπορούμε να τα δώσουμε στη δημοσιότητα, αναμένοντας πως δεν θα ενεργήσει εκδικητικά όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις εργαζομένων της.

Οι παραβιάσεις από τη NPT αποδεδειγμένα συνεχίζονται.  Γιατί;  Δεν μπορούν τα υπουργεία Εργασίας και Μεταφορών να επιβάλουν τη νομοθεσία;  Οι εργαζόμενοι μετά από 5 μήνες αναμονής δεν έχουν πλέον άλλη επιλογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

25/11/2020