Οι Λιμενεργάτες και Σημειωτές μέλη της Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ συμμετείχαν στη Πανευρωπαϊκή δίωρη  στάση Εργασίας που διοργάνωσαν οι οργανώσεις μέλη του Διεθνούς  Συμβουλίου Λιμενεργατών (IDC) στις 29.11.2012 από η ώρα 7,30 μέχρι τις 9,30π.μ. και στα δύο Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν ΠΕΟ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

 

Οι Λιμενεργάτες και Σημειωτές μέλη της Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ συμμετείχαν στη Πανευρωπαϊκή δίωρη  στάση Εργασίας που διοργάνωσαν οι οργανώσεις μέλη του Διεθνούς  Συμβουλίου Λιμενεργατών (IDC) στις 29.11.2012 από η ώρα 7,30 μέχρι τις 9,30π.μ. και στα δύο Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

 

Με την Πανευρωπαϊκή  στάση Εργασίας οι οργανώσεις μέλη του IDC θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη και υποστήριξη τους, στον αγώνα που διεξάγουν οι συνάδελφοι μας λιμενεργάτες από την Πορτογαλία ενάντια στο νέο νόμο για τα λιμάνια που προωθεί η  Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, υπερασπίζοντας τις θέσεις  και τους συμφωνημένους όρους εργασίας. Με την στάση Εργασίας οι οργανώσεις μέλη του IDC εκφράζουν επίσης  την αντίθεση τους, στις προσπάθειες που καταβάλλουν η Ε.Ε., Εθνικές Κυβερνήσεις και άλλοι για:

 

• Την ιδιωτικοποίηση των Λιμανιών,

• Την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων,

• Την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων,

• Την αντικατάσταση των επαγγελματιών Λιμενεργατών και Σημειωτών με ανειδίκευτο προσωπικό,

• Την στέρηση του δικαιώματος  των εργαζομένων να οργανώνονται και να συνδικαλίζονται,

• Τον εξαναγκασμό των εργαζομένων να εργάζονται σε συνθήκες όπου δεν τους προσφέρετε καμιά προστασία στην ασφάλεια και υγεία τους.

 

Ο  Γενικός Γραμματέας της  Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ συνάδελφος Άθως Ελευθερίου παρευρέθηκε εκ μέρους της Συντεχνίας στις διαδήλωση που έγινε στη Λισσαβώνα έξω από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας και μετέφερε την αλληλεγγύη και υποστήριξη των Λιμενεργατών και Σημειωτών της Κύπρου στον αγώνα που διεξάγουν οι συνάδελφοι Λιμενεργάτες της Πορτογαλίας.

 

Στη στάση εργασίας συμμετείχαν όλα τα μέλη της Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ΄Ν. ΠΕΟ και είχε καθολική επιτυχία. Στο Λιμάνι της Λεμεσού παρευρέθηκαν επίσης οι συνάδελφοι, Αριστοφάνης Δημοσθένους Κ.Ο.Γ. Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ και  Γραμματέας του κλάδου των Λιμενεργατών Σημειωτών και Ηρακλής Μαρίνος οργανωτικό στέλεχος της Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ. Στο Λιμάνι της Λάρνακας παρευρέθηκε ο συνάδελφος Χριστάκης Δημήτρη Επαρχιακός  Γραμματέας της Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. ΠΕΟ Αμμοχώστου.

 

Ημερομηνία 29.11.2012