Είναι με λύπη μας που επανερχόμαστε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της εταιρείας σας και ιδιαίτερα στην μη έγκαιρη πληρωμή των μισθών και άλλων αποκοπών του στα διάφορα ταμεία.(Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

                      

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

ΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ

 

 

Λευκωσία 20 Μαΐου 2014

 

 

Διεύθυνση εταιρείας

Ο.Σ.Ε.Λ. ΛΤΔ

 

Κύριοι,

 

Θέμα: Η έγκαιρη καταβολή των μισθών και των άλλων αποκοπών του προσωπικού σας

 

 

Είναι με λύπη μας που επανερχόμαστε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της εταιρείας σας και ιδιαίτερα στην μη έγκαιρη πληρωμή των μισθών και άλλων αποκοπών του στα διάφορα ταμεία.(Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ.).

 

Όπως γνωρίζετε μέχρι σήμερα έχουμε επιδείξει μεγάλη υπομονή και κατανόηση, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, όμως διαπιστώνουμε πως αντί να περιορίζονται αυτά τα προβλήματα, μεγεθύνονται.

 

Οι τελευταίες πληροφορίες μας, αναφέρονται σε νέα προβλήματα ρευστότητας, λόγω μη καταβολής των συμφωνημένων ποσών από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Είμαστε υποχρεωμένοι για ακόμα μια φορά να προειδοποιήσουμε έγκαιρα και να υπενθυμίσουμε ότι τις διαφορές που έχει η εταιρεία σας με την Αναθέτουσα Αρχή και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων δεν μπορεί και δεν δεχόμαστε να τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

 

Γι αυτό σας καλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσετε την αναγκαία ρευστότητα για  την έγκαιρη καταβολή των μισθών, άλλα και των άλλων αποκοπών προς τους εργαζόμενους όπως είναι το Ταμείο Προνοίας, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ.

 

Αναμένουμε όπως προχωρήσετε σε τέτοιες διευθετήσεις που άμεσα θα λύουν όλα τα προβλήματα για αμοιβαίο όφελος. Διαφορετικά δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη δυναμική διεκδίκηση της επίλυσης τους με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.  Σε μια τέτοια περίπτωση θα φέρετε ακέραια την ευθύνη για τη δημιουργία των προβλημάτων που τυχόν δημιουργηθούν.

 

 

 

 

 

 

Κώστας Χρίστου                                                                      Χαράλαμπος Αυγουστή

Επαρχιακός Γραμματέας                                                        Επαρχιακός Γραμματέας

 

                                     

 

 

 

Αντίγραφο:     Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

                        Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

                        Τμήμα Οδικών Μεταφορών

                        Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων

                        Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων