Το προσωπικό της Εταιρείας BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD  στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σε Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, μετά και την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας ότι η εταιρεία παραβιάζει τη Συλλογική Σύμβαση, ομόφωνα έχουν αποφασίσει όπως κατέλθουν σε δίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 από η ώρα 1μ.μ. έως και η ώρα 3μ.μ.

 

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Το προσωπικό της Εταιρείας BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD  στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σε Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, μετά και την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας ότι η εταιρεία παραβιάζει τη Συλλογική Σύμβαση, ομόφωνα έχουν αποφασίσει όπως κατέλθουν σε δίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 από η ώρα 1μ.μ. έως και η ώρα 3μ.μ.

 

Οι εργαζόμενοι και οι Συντεχνίες τους καλούν την Εταιρεία όπως σεβαστεί και εφαρμόσει τη Συλλογική Σύμβαση διαφορετικά θα είναι αναγκασμένοι να υλοποιήσουν τις αποφάσεις τους.

 

Από τις Συντεχνίες

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ- ΠΕΟ  ΚΑΙ ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ