Η Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. – ΠΕΟ  και οι Τοπικές Επιτροπές των Λιμενεργατών- Σημειωτών  μελών της αποφάσισαν να καλέσουν όλους τους Λιμενεργάτες και Σημειωτές  να συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή στάση Εργασίας που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών (IDC). Η στάση Εργασίας θα  πραγματοποιηθεί στις 25.09.2012 από η ώρα 8,00 π.μ. μέχρι τις 9,00 π.μ. και στα δύο Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν. – ΠΕΟ  και οι Τοπικές Επιτροπές των Λιμενεργατών- Σημειωτών  μελών της αποφάσισαν να καλέσουν όλους τους Λιμενεργάτες και Σημειωτές  να συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή στάση Εργασίας που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών (IDC). Η στάση Εργασίας θα  πραγματοποιηθεί στις 25.09.2012 από η ώρα 8,00 π.μ. μέχρι τις 9,00 π.μ. και στα δύο Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

 

 

Με την Πανευρωπαϊκή  στάση Εργασίας η Σ.Ε.Γ.ΔΑ.ΜΕ.ΛΙ.Ν – ΠΕΟ μαζί με τις άλλες Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις μέλη του IDC θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη και υποστήριξη τους, στον αγώνα που διεξάγουν οι  λιμενεργάτες  της  Πορτογαλία ενάντια στο νέο νόμο για τα λιμάνια που προωθεί η  Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, υπερασπίζοντας τους συμφωνημένους όρους και τις θέσεις εργασίας.

 

 Στις 25 Σεπτεμβρίου είναι επίσης η μέρα που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή πολιτική στα Λιμάνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη στάση εργασίας οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέλη του IDC θέλουν να εκφράσουν την έντονη αντίθεση τους  στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούν και απαιτούν την διεξαγωγή  κοινωνικού  διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων όπως είχε συμφωνηθεί από το 2006 μετά την απόρριψη του δεύτερου πακέτου οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη  Συντεχνία στη Διάσκεψη στις Βρυξέλλες θα εκπροσωπήσει ο Γενικός Γραμματέας συνάδελφος Άθως Ελευθερίου.

 

 

Λυπούμαστε για την τυχόν ταλαιπωρία που πιθανόν να  προκληθεί αλλά δεν μας μένει άλλη οδός από τη δυναμική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Λιμάνια σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο .

 

 

Λεμεσός  22.09.2012