Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας για τις περιόδους

από 4 Ιουνίου 2024  έως 29 Ιουλίου 2024 και

από 3 Σεπτεμβρίου 2024 έως 28 Οκτωβρίου 2024

 1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής με πλήρη διατροφή συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας.
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχορήγηση θα παρέχεται σε:
 • δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή),
 • Χαμηλοσυνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
 • συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και
 • συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000 για οικογένειες

καθώς και σε εξαρτώμενα τους πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

Οι δικαιούχοι του Σχεδίου που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει απαραίτητα να είναι μόνιμα διαμένοντες στο νησί.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι οι συνταξιούχοι που παρουσιάζονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, νοουμένου ότι δεν διαμένουν στις περιοχές των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας αντίστοιχα.

 

 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 4.6.2024 μέχρι 29.7.2024 και από 3.9.2024 μέχρι 28.10.2024 καιη επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις από Παρασκευή έως Δευτέρα ή από Τρίτη έως Παρασκευή.
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου.
 • Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:
 • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ORTHODOXOU TRAVEL στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://orthodoxoutravel.com/sxedio-diakopwn

Τα έντυπα Δηλώσεων Συμμετοχής στο Σχέδιο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy και επίσης διατίθενται σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Δήλωσης Συμμετοχής. Κατά την περίοδο των δύο πρώτων εβδομάδων υποβολής αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους δικαιούχους δεν συμμετείχαν κατά την περσινή περίοδο (2023).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ