ΙΣΤΟΡΙΚO – ΕΚΥΣΥ

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) ιδρύθηκε το 1973 με απόφαση της ΠΕΟ και η έδρα της βρίσκεται στη Λευκωσία στο Μέγαρο της ΠΕΟ, οδός Αρχέρμου 31-35. Διατηρεί τμήματα ως εξής:

E.KY.ΣΥ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΧΕΡΜΟΥ Νο 31-35, 1045 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ,Τ.Θ. 21885,1514, THΛ. +357 22866418, +357 22866442 ΦΑΞ +357 22866432, ΦΑΞ +357 22349382

E.KY.ΣΥ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΔΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ Νο11, 3030 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ,Τ.Θ.50151,3601 ΤΗΛ. +357 25443044, ΦΑΞ +357 25356911

E.KY.ΣΥ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ Νο 30Α, ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΥΠΡΟΣ,Τ.Θ.40203,6011, ΤΗΛ. +35724652359, ΦΑΞ +357 24653789

Ε.ΚΥ.ΣΥ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ Νο 30Α, ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΥΠΡΟΣ,Τ.Θ.40203,6011, ΤΗΛ. +35724652359, ΦΑΞ +357 2465378

Ε.ΚΥ.ΣΥ. ΠΑΦΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ Νο 48046 ΠΑΦΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ, Τ.Θ. 60222, 8101, ΤΗΛ. +357 26932114, ΦΑΞ: +357 26943531

e-maL:  [email protected]

Η ΕΚΥΣΥ ενδιαφέρεται για την μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων γενικά όλων των συνταξιούχων και ηλικιωμένων της Κύπρου.

Ειδικά, η οργάνωση έχει σαν σκοπό τη μελέτη και προβολή οποιουδήποτε θέματος που αφορά την υγείαν, την Κοινωνική Ασφάλιση και την βελτίωση του Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μελετά επεξεργάζεται και καθορίζει κοινό πρόγραμμα διεκδικήσεων και ενεργειών των μελών της. Αγωνίζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της και συνεργάζεται και έχει σχέσεις με οργανώσεις των Συνταξιούχων και ηλικιωμένων στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται και λαμβάνει μέρος σε αγώνες, κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και γενικά στις δραστηριότητες του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα της ΠΕΟ.

Μέλος της ΕΚΥΣΥ μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Κύπρου ανεξάρτητα φύλου, φυλής, θρησκεύματος, ή εθνικότητας ο οποίος είναι δικαιούχος σύνταξης λόγω γήρατος, χηρείας, ανικανότητας, αναπηρίας ή κοινωνικής σύνταξης ή άλλης μορφής σύνταξης ή επιδόματος ή βοηθήματος από οποιοδήποτε ταμείο στη Κύπρο ή το εξωτερικό.

Για να είναι μέλος κάποιος στη ΕΚΥΣΥ έχει υποχρέωση να πληρώσει την ετήσια συνδρομή του η οποία έχει καθοριστεί με απόφαση του Κ. Συμβουλίου και είναι για το 2020 ‎€7,5= τον χρόνο.

Το μέλος της ΕΚΥΣΥ απολαμβάνει τα ωφελήματα που προκύπτουν από τους αγώνες και την δράση της οργάνωσης, παρευρίσκεται σε συνελεύσεις σε συνέδρια και εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα και παίρνονται αποφάσεις προς όφελος των συνταξιούχων. Λαμβάνει επίσης μέρος σε οργανωμένες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής που οργανώνει η ΕΚΥΣΥ κ.α. .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ