ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 01/01/2023

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν  ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ποσοστό αύξησης του Ιανουαρίου 2023 (τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων) συμψηφίζεται με το ποσοστό της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις τον Ιούλιο του 2022. Επομένως, τόσο το βασικό όσο και το συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων από 1.1.2023 θα έχουν μηδενική αύξηση.

Επίσης από τον Ιανουάριο του 2023 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα
εισφορών Ιανουάριο 2023 σε €1.155 την εβδομάδα και σε €5.005 το μήνα.

(2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 3,37% από  2.1.2023.

Με βάση τα ποιο πάνω και σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός   είναι πολύ ψηλός  γύρω στο 9%  με αποτέλεσμα    η αγοραστική δύναμη  των συνταξιούχων να υποστεί σημαντική μείωση ,  η ΕΚΥΣΥ  ζητά από το Υπουργείο Εργασίας  ο τροπος αναπροσαρμογής των συντάξεων όπως  και το θέμα των χαμηλών συντάξεων να αντιμετωπιστεί ολιστικά και συγκεκριμένα μέσα από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος .

Μέχρι να γίνει αυτό   η ΕΚΥΣΥ  επαναλαμβάνει την εισήγηση της για παραχώρηση αντισταθμιστικών παροχών προς τους συνταξιούχους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης από την ακρίβεια .

24  Ιανουαρίου 2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ