Αύξηση 3.89% στις βασικές συντάξεις του ΤΚΑ και στην κοινωνική σύνταξη Αναμένεται και αύξηση λόγω ΑΤΑ

Αύξηση 3.89% στις βασικές συντάξεις του ΤΚΑ

και στην κοινωνική σύνταξη

Αναμένεται και αύξηση λόγω ΑΤΑ

 Η ΕΚΥΣΥ ενημερώνει τους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αναμένεται να αυξηθεί το βασικό μέρος των συντάξεων κατά 3,89%.

Συγκεκριμένα, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται από €465,65 σε €483,77 και της κατώτατης σύνταξης αυξάνεται από €395,80 σε €411,20 για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα, ενώ το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης αυξάνεται από € 377,18 σε €391,85.

Το ποσοστό της αύξησης υπολογίζεται ανάλογα με την αύξηση του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών μεταξύ των δύο προηγούμενων ετών, όπως αύτη προσδιορίστηκε μέσα από αναλογιστική μελέτη.

Η ΕΚΥΣΥ διευκρινίζει ότι η νομοθεσία προνοεί από 1η Ιανουαρίου 2024 και αύξηση λόγω ΑΤΑ στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης  , η οποία θα υπολογιστεί, αφού ληφθεί υπόψη η αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου .

Διευκρινίζουμε  ότι  η πιο πάνω αύξηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αύξησης των βασικών συντάξεων.

Αναφέρουμε  επισης ότι με βάση την  αύξηση 3,89%  η νομοθεσία προνοεί ότι  θα αναθεωρηθούν από 1.1.2024   και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών  εβδομαδιαίως και μηνιαίως όπως και τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων και η αξία της ασφαλιστικής μονάδας.  Επίσης θα αναθεωρηθούν και τα βοηθήματα τοκετού και κηδείας.

Τέλος σημειώνουμε ότι  η τελευταία  φορά που πήραν αύξηση οι συνταξιούχοι λόγω ΑΤΑ ήταν τον Ιούλιο του 2022, δηλαδή πληρώνουν το κόστος της ακρίβειας για 18 μήνες  και η κυβέρνηση τόσον η προηγούμενη όσον και η σημερινή αρνείται να παραχωρήσει  από το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από αυξημένα έσοδα από  ΦΠΑ  και άλλων φόρων,  συγκεκριμένες αντισταθμιστικές παροχές στους συνταξιούχους που έχουν διαβρωθεί τα εισοδήματα τους λόγω πληθωρισμού ,  ούτε αποδέχτηκε να κατατάξει τους χαμηλοσυνταξιούχους στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για να έχουν την έκπτωση 20% στο ηλεκτρικό ρεύμα  .Το μόνο που έκανε τελικά  ήταν να παραχωρήσει 5% αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους  μόνο πάνω στην μικρή επιταγή δηλαδή ψίχουλα 2-5 ευρώ  για την πλειοψηφία ενώ αρχικά υποσχέθηκε 35 ευρώ τον μήνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ