ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Συνεχίζεται η απαράδεκτα μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα δικαιούχοι σύνταξης να αναμένουν έξι ή επτά μήνες για να πληρωθούν. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου εισοδήματα αφού είναι άνεργοι. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα έθεσε ξανά η ΕΚΥΣΥ στην τελευταία συνάντηση που είχε με την Υπουργό Εργασίας το περασμένο Δεκέμβριο απαιτώντας να βρεθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα και οι αιτήσεις να εξετάζονται άμεσα.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έγινε και το αποδεικνύουν τα πιο κάτω στοιχεία που παρουσιάζει το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πιο κάτω δημοσιεύουμε τις αιτήσεις που εξετάστηκαν από τις 31.12.20 μέχρι τις 8.1.21.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούνιο του 2020.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούλιο του 2020.
. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:
· Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020.
· Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020.
· Με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.
ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:
· Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2020.
· Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2020.
· Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020.
· Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

 

12 Ιανουαρίου 2021

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ