ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΦΟΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Παράπονα συνταξιούχων για εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που αποκόπηκε από τόκους καταθέσεων το 2018 ή 2019  ή και παλιότερα

Ακόμη περιμένει την απάντηση του Εφόρου Φορολογίας η ΕΚΥΣΥ σχετικά με επιστολή που απέστειλε από τις 6 Νοεμβρίου 2020 μετά από αρκετά παράπονα ηλικιωμένων οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις-δηλώσεις εισοδήματος για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που αποκόπηκε από τόκους καταθέσεων το 2018 ή 2019  ή και παλαιότερα.

 Με βάση τα παράπονα που εκφράζουν στην ΕΚΥΣΥ οι συνταξιούχοι ενώ έχουν υποβάλει τις αιτήσεις-δηλώσεις τους από  τις αρχές του 2018 ή το 2019 εντούτοις δεν έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα ούτε έχουν πάρει οποιαδήποτε απάντηση.

Η ΕΚΥΣΥ τονίζει στην επιστολή της ότι η καθυστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη ιδιαίτερα όταν τα τελευταία χρόνια υποχρεώνονται οι ηλικιωμένοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο με ηλεκτρονική μορφή  με την δικαιολογία ότι θα διευκολυνόταν και η διαδικασία εξέτασής τους.

Τέλος, η ΕΚΥΣΥ καλούσε με την επιστολή της τον Έφορο Φορολογίας να εξετάσει το πρόβλημα και ως επικεφαλής του Τμήματος φορολογίας να μεριμνήσει να εξεταστούν οι αιτήσεις και να πληρωθούν αυτά που δικαιούνται οι ηλικιωμένοι πριν από το τέλος του 2020. Παρόλα αυτά, είμαστε ήδη στην εκπνοή του έτους αλλά ο Έφορος δεν έστειλε καμιά απάντηση στην Οργάνωση ούτε και ικανοποίησε το αίτημα των συνταξιούχων.

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ