Οι αυξήσεις των συντάξεων λόγω ΑΤΑ υπολογίζονται διαφορετικά σε σχέση με την ΑΤΑ που παραχωρείται στους εργαζομένους.

Οι αυξήσεις των συντάξεων λόγω ΑΤΑ  υπολογίζονται διαφορετικά σε σχέση με την ΑΤΑ που παραχωρείται στους εργαζομένους.

Ύστερα από την πρόσφατη συμφωνία που έγινε μεταξύ Συντεχνιών, εργοδοτών και κυβέρνησης για την ΑΤΑ, η οποία αφορά τους εργαζομένους, η ΕΚΥΣΥ διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ύψος των συντάξεων πιθανό  να αυξηθεί  από την 1η Ιουλίου 2023  σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (πρώτο εξάμηνο 2023 ), σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (δεύτερο εξάμηνο 2022). Ωστόσο για να παραχωρηθεί η αύξηση το ποσοστό πρέπει να μην είναι  χαμηλότερο του 1%.

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι αυξήσεις των συντάξεων υπολογίζονται διαφορετικά σε σχέση με την ΑΤΑ που παραχωρείται στους εργαζομένους.

Για τους συνταξιούχους  θα χορηγηθεί αύξηση (ΑΤΑ) στις υφιστάμενες βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις δηλαδή στο σύνολο της σύνταξης και στην Κοινωνική σύνταξη από 1.7.2023  αν το   ποσοστό της ΑΤΑ με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας  για τις κοινωνικές ασφαλίσεις  είναι πάνω από το 1%.

 

17 Μαΐου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ