ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΖΕΣΤΗ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Πιο ευάλωτοι στη ζέστη οι ηλικιωμένοι
Η ΕΚΥΣΥ προτρέπει τους ηλικιωμένους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από το καύσωνα που επικρατεί, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες στη Κύπρο

Ο κίνδυνος να προσβληθούν οι ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, θερμική εξάντληση και κόπωση λόγω καύσωνα είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω της ηλικίας τους που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να αντιδρά στη ζέστη.
Η ΕΚΥΣΥ προτρέπει τους ηλικιωμένους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από το καύσωνα που επικρατεί, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες στη Κύπρο.

Παράλληλα εισηγείται στους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια να παραχωρήσουν τους κλιματιζόμενους χώρους τους στους ηλικιωμένους και σε άλλες ευπαθείς ομάδες για να μπορούν να περάσουν τις δύσκολες αυτές μέρες σε ένα δροσερό περιβάλλον. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα όσους συνταξιούχους δεν έχουν σύστημα κλιματισμού στο σπίτι τους ή αν λόγω του αισθητά αυξημένου κόστους του ηλεκτρισμού, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν ακόμη και αν έχουν.

 

27/7/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ