ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΤΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 2018

Η ΕΚΥΣΥ θεωρεί ότι συνταγματικό πρόβλημα προκύπτει από τη μεγάλη ανισότητα που δημιουργεί η επιμονή της κυβέρνησης να στερεί τη σύνταξη χηρείας στους άνδρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1/1/2018.

 

 

ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΤΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 2018

Η ΕΚΥΣΥ θεωρεί ότι συνταγματικό πρόβλημα προκύπτει από τη μεγάλη ανισότητα που δημιουργεί η επιμονή της κυβέρνησης να στερεί τη σύνταξη χηρείας στους άνδρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1/1/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΥΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ:

Αντισυνταγματικός είναι ο νόμος όπως τροποποιήθηκε από την Βουλή για να δικαιούνται όλοι οι άντρες σύνταξη χηρείας, αποφάσισε το Ανώτατο δικαστήριο την 1η Μαρτίου 2019, επειδή «παραβιάζεται το Άρθρο 80.2 του Συντάγματος το οποίο προνοεί ότι ουδεμία πρόταση Νόμου, συνεπαγόμενη αύξηση των προβλεπόμενων εξόδων του προϋπολογισμού, δύναται να υποβληθεί από Βουλευτή.»

Όπως είναι γνωστό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επειδή δεν συμφώνησε να παραχωρηθεί σύνταξη χηρείας σε όλους τους άντρες χήρους, επικαλέστηκε την αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού του κράτους που επέφερε η τροπολογία του ΑΚΕΛ και του Κινήματος Οικολόγων και την οποία υπερψήφισε η Βουλή και αποφάσισε την αναφορά του Νόμου στο Ανώτατο δικαστήριο λόγω αντισυνταγματικότητας του -όπως είχε αναφέρει.

Ο κ. Αναστασιάδης δυστυχώς παραβλέπει την ουσία, ότι δηλαδή η τροπολογία αίρει την αδικία που υπάρχει με βάση το αρχικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και διασφαλίζει τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης παραχωρώντας σύνταξη χηρείας σε όλους τους άνδρες που πληρούν τα κριτήρια, ανεξαρτήτως του πότε απεβίωσε η σύζυγος τους.

Η ΕΚΥΣΥ θεωρεί ότι συνταγματικό πρόβλημα προκύπτει από τη μεγάλη ανισότητα που δημιουργεί η επιμονή της κυβέρνησης να στερεί τη σύνταξη χηρείας στους άνδρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1/1/2018. Αν ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση του θέλει πραγματικά να επιλύσει το πρόβλημα οφείλει να στείλει στη Βουλή ολοκληρωμένο νομοσχέδιο με βάση το οποίο να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι οι άντρες χήροι και παράλληλα, αν και εφόσον υπάρξει οικονομικό πρόβλημα να το αντιμετωπίσει σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους όπως έγινε ξανά σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Με βάση τα νέα δεδομένα η Γραμματεία της ΕΚΥΣΥ θα ασχοληθεί με το σοβαρό πρόβλημα και θα πάρει αποφάσεις με στόχο την επίλυση του προβλήματος με τρόπο ώστε να αρθεί οριστικά η αδικία εις βάρος των χήρων αντρών .

4 Μαρτίου 2019

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ