Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

Το Μουσείο

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ ιδρύθηκε αρχικά το 1992...