ΆΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ πραγματοποιεί κάθε χρόνο με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας –  παγκύπρια εκστρατεία  η οποία περιλαμβάνει   διάφορες εκδηλώσεις, εκατοντάδες συνελεύσεις και επαφές  στους χώρους εργασίας μέσα από τις οποίες μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε αλλά και να ακούσουμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα χιλιάδων εργαζομένων γυναικών καθώς επίσης και δικοινοτικές δραστηριότητες.

 

ΆΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Μαρτίου 2017

 

Κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσία

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ πραγματοποιεί κάθε χρόνο με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας –  παγκύπρια εκστρατεία  η οποία περιλαμβάνει   διάφορες εκδηλώσεις, εκατοντάδες συνελεύσεις και επαφές  στους χώρους εργασίας μέσα από τις οποίες μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε αλλά και να ακούσουμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα χιλιάδων εργαζομένων γυναικών καθώς επίσης και δικοινοτικές δραστηριότητες.

 

Η  σημερινή μας συνάντηση αποτελεί μέρος της εκστρατείας αυτής και  σηματοδοτεί την έναρξη της  η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017.

 

Το σύνθημα κάτω από το οποίο θέσαμε την όλη εκστρατεία είναι «Μαζί για να γκρεμίσουμε τα τείχη του διαχωρισμού, αγωνιζόμαστε για επανένωση και ισότητα».

 

Στο υπόμνημα αυτό καταγράφονται οι προτάσεις μας σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τις εργαζόμενες και μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου για την ισότητα. 

 

Βρισκόμαστε έξι χρόνια μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε στον τόπο μας ως συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης. Οι επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων ήταν μεγάλες. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της ισότητας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα και σε αρκετούς τομείς όπως αυτού της απασχόλησης υπάρχει οπισθοδρόμηση. Τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για αντιμετώπιση της κρίσης έχουν πλήξει πρώτα και κύρια τις γυναίκες, είτε έμμεσα είτε άμεσα,   με τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στις επιχορηγήσεις σε κοινωνικά προγράμματα των ΣΚΕ και των Εθελοντικών Οργανώσεων κ.α.. Ταυτόχρονα η ψηλή ανεργία, ο φόβος και η ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι,  χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για περαιτέρω  απορρύθμιση της εργασίας. Βασικές νομοθεσίες όπως ο νόμος για την προστασία της μητρότητας, το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό κ.α. παραβιάζονται καθημερινά.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η διεύρυνση των  ανισοτήτων  με ραγδαίο ρυθμό και αυτό τεκμηριώνεται μέσα από τις διάφορες μελέτες. Το 14% των εργαζομένων (51,779) εργάζεται με μερική απασχόληση η οποία εξαπλώθηκε ισομερώς και στα δύο φύλα.  Το 2002 το μερίδιο της εργασίας  στο εθνικό εισόδημα ήταν 55.6% και των κερδών 46.6% ενώ το 2015 το μερίδιο της εργασίας έπεσε στο 42% και των κερδών ανέβηκε στο 48%. 

 

Το Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ διεκδικεί:

 

  • Το κράτος να επενδύσει στην ανάπτυξη που θα οδηγεί σε σταθερές ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα καταπολεμά την ανεργία.  Παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν  στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης της γυναικείας ανεργίας και στις ηλικίες που παρουσιάζουν ψηλό ποσοστό ανεργίας. Σημειώνουμε ότι από τις 21576 εγγεγραμμένες άνεργες οι 5886 είναι στις ηλικίες 30-39, οι 4790 είναι στις ηλικίες 40-49 και οι 4517 στις ηλικίες 50-59.
  • Να επανέλθει σε πρώτο στάδιο το κονδύλι για τις κρατικές χορηγίες στο ύψος που ήταν πριν τις περικοπές και σταδιακά να αυξηθεί έτσι που να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις  προγραμμάτων που λειτουργούν κάτω από το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών.
  • Να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και συνεργασία μεταξύ ΥΕΠΚΑ και Υπουργείου Παιδείας σε ότι αφορά το καλοκαιρινό σχολείο και τις παιδικές λέσχες κ.λ.π.. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα αλλά και του Φορέα Οικογενειακής και Δημογραφικής Πολιτικής δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επίτευξη των στόχων τους.
  • Να αναπτυχθούν προγράμματα ουσιαστικής στήριξης της εργαζόμενης οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Θεωρούμε αναγκαίο μέσα από νομοθετική ρύθμιση στο Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κατοχυρωθεί η αρμοδιότητα των ΑΤΑ για ανάπτυξη    κοινωνικής πολικής και να της εξασφαλιστούν και οι πόροι για να μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.  
  • Να στηριχθούν με τους αναγκαίους πόρους(οικονομικούς και ανθρώπινους) οι μηχανισμοί που λειτουργούν με σκοπό την παρακολούθηση, εφαρμογή και προώθηση της ισότητας έτσι που να επιλαμβάνονται άμεσα και αποτελεσματικά παράπονα παραβιάσεων των νομοθεσιών. Ταυτόχρονα να εξεταστεί σφαιρικά το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την πολυδιάσπαση των μηχανισμών και να προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.
  • Να αυξηθούν οι ενέργειες και οι  επιθεωρήσεις για εφαρμογή του νόμου της Ισομισθίας  και της μείωσης του χάσματος αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών.

 

 

  • Να επιλυθεί το ζήτημα των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων  διαφυλάσσοντας τόσο την αργία αλλά και να προστατεύει από την εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου που όπως γνωρίζετε η συντριπτική πλειοψηφία  είναι γυναίκες, αρκετές μονογονιοί,  και πολλές αναγκάζονται να σταματήσουν γιατί δεν μπορούν  να αντεπεξέλθουν  στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις δεδομένου ότι τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργούν ούτε νηπιαγωγεία ούτε παιδικές λέσχες.
  • Να επιδοτηθεί η γονική άδεια και για τους δύο γονείς έτσι που να μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.
  • Να προωθηθεί το αίτημα για άδεια πατρότητας και περαιτέρω βελτίωση της άδειας μητρότητας.

 

Οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας. Το κράτος οφείλει να πρωτοστατεί στις πολιτικές για την ισότητα και να καταπολεμά τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε υπεύθυνα και δημιουργικά,  μέσα και από τη συμμετοχή μας σε διάφορους φορείς όπου συζητούνται μέτρα και πολιτικές για την ισότητα.

 

Αναμένουμε από εσάς, όπως πάρετε τα αναγκαία μέτρα και πολιτικές που να στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση και ευρύτερα τη γυναίκα.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Μαρίνα Σταυρινού Κούκου

Για το Κεντρικό Γραφείο

Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ