ΟΜΙΛΙΑ Σ.ΦΕΛΛΑ ΣΤΟ 25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΟ

Η έκθεση δράσης που έχουμε στα χέρια μας καταγράφει τα αποτελέσματα, και τις δυσκολίες που είχαμε στη δράση μας για ένα καλύτερο κόσμο. Σημειώνονται επίσης αρκετά ζητήματα που εκκρεμούν και βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας σήμερα, και θα συνεχίσου να μας απασχολούν στο προσεχές μέλλον.

 

 

ΟΜΙΛΙΑ Σ.ΦΕΛΛΑ ΣΤΟ 25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΟ

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Η έκθεση δράσης που έχουμε στα χέρια μας καταγράφει τα αποτελέσματα, και τις δυσκολίες που είχαμε στη δράση μας για ένα καλύτερο κόσμο. Σημειώνονται επίσης αρκετά ζητήματα που εκκρεμούν και βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας σήμερα, και θα συνεχίσου να μας απασχολούν στο προσεχές μέλλον.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα τονιστούν τα θετικά αυτής της δράσης. Είναι όμως πολύ σημαντικό να αναδειχθούν  οι αδυναμίες και οι ελλείψεις μας ώστε να βοηθηθούμε όλοι να  πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που θα να μας κάνουν ακόμη καλύτερους στο μέλλον.

Στη εισαγωγική μου ομιλία δεν θα αναφερθώ σε έκταση στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις ούτε στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Ο κόσμος ζει σήμερα τις επιπτώσεις της νέας τάξης πραγμάτων που επέβαλα στον κόσμο οι ΗΠΑ και οι ομοϊδεάτες τους.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η αλαζονική και αυταρχική χρησιμοποίηση της στρατιωτικής τους δύναμης στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, έχει οδηγήσει σε τραγικά αδιέξοδα.

Η επιβολή του συγκεκριμένου μοντέλου παγκόσμιας οικονομίας έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Η μιλιταριστική συμπεριφορά και ή αποτυχία της συγκεκριμένης  οικονομικής πολιτικής έχει τρομερές επιπτώσεις στις ανυπεράσπιστες λαϊκές μάζες. Η εργατική τάξη ως η πιο μαζική κοινωνική ομάδα σηκώνει στους ώμους της το μεγαλύτερο κόστος αυτών των πολιτικών.

Σε όλη αυτή την περίοδο το εργατικό κίνημα βρέθηκε αντιμέτωπο με τις πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, του ανόθευτου ανταγωνισμού, της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, της υπόσκαψης των μισθών και των ωφελημάτων και κατ΄ επέκταση του βιοτικού επιπέδου.

Στρατευμένες δυστυχώς στη υπηρεσία αυτής της πολιτικής είναι και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως ΠΕΟ μαζί με το προοδευτικό εργατικό κίνημα στη Ευρώπη και διεθνώς αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο. Εμείς δεν αντιμαχόμαστε την παγκοσμιοποίηση ως ιδέα. Αντιμαχόμαστε στη παγκοσμιοποίηση της εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και καταλήστευσης των εθνικών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Στηρίζομε την παγκοσμιοποίηση της εργατικής δύναμης και το αγώνα για ισότιμη ανάπτυξη και κατανομή του παγκόσμιου πλούτου, για την ευημερία όλων των λαών.

Αγ. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Καλούμαστε σήμερα να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα που είχαμε στη τετραετία που πέρασε στο τομέα της δράσης μας για την υπεράσπιση και επέκταση των ωφελημάτων και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την εκτίμηση μας την εξετάζουμε σε συνάρτηση με την απόφαση του προηγούμενου 24ου παγκυπρίου συνεδρίου.

Το 24ον Συνέδριο της ΠΕΟ  γνωρίζοντας τις προσπάθειες για απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, έθεσε ως προτεραιότητα το καθήκον για υπεράσπιση των κεκτημένων, του δικαιώματος οργάνωσης και ρύθμισης των όρων απασχόλησης μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.

Το Συνέδριο εξουσιοδότησε το Γενικό Συμβούλιο στη βάση των δυνατοτήτων  της οικονομίας να αποφασίζει κάθε χρόνο το ύψος των διεκδικήσεων μας με στόχο την συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κυπριακή Οικονομία στην τετραετία που ανασκοπούμε κινήθηκε στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτική για ένταξη της Κύπρου στη Ε.Ε και την ζώνη του ΕΥΡΟ.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην περίοδο αυτή ανήλθε στο 4,1% έναντι 3,3% την προηγούμενη τετραετία. Η αύξηση βασίστηκε στους τομείς των Υπηρεσιών και των κατασκευών.

Η αγροτική οικονομία λόγω κυρίως της ανομβρίας παρουσίασε συνεχείς αρνητικούς ρυθμούς (μέσος όρος μείωσης -3.6%)

Ο τομέας της Μεταποίησης συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του στην περίοδο που ανασκοπούμε ήταν μόλις 0,8%.

Η παραγωγικότητα της κυπριακής οικονομίας εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 80% εκείνης των 15 της Ε.Ε. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για την περίοδο που εξετάζουμε ήταν μόλις 1,3%. Υπάρχουν συνεπώς σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού για τα έτη που ανασκοπούμε περιορίστηκε στο 2,4% έναντι 3,4% την περίοδο 2000-2003.

Η υιοθέτηση του ΕΥΡΟ, η στρογγυλοποίηση και αύξηση των τιμών που ακολούθησε, καθώς και η εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου οδήγησαν το δείκτη τιμών από τον Γενάρη του 2008 σε σημαντική αύξηση, πλησιάζοντας το 5%.

Τα επίπεδα της ανεργίας την τετραετία που πέρασε παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα – 3,5% του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό αυτό είναι από τα πιο χαμηλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα από 4,1% του ΑΕΠ που ήταν το 2004  ως αποτέλεσμα διαφόρων μέτρων μειώνεται κάθε χρόνο και μετατρέπεται σε πλεόνασμα +3.3% το 2007

Σημαντική μείωση υπήρξε και στο δημόσιο εξωτερικό χρέος. Από 70,3% που ήταν το 2004 μειώθηκε στο 60,9% το 2007 και αναμένεται  να κλείσει στο 49% το 2008.

Είναι φανερό πως η κυπριακή οικονομία παρά τα διαθρωτικά προβλήματα και τις άλλες αδυναμίες που είχε ιδιαίτερα στο τομέα της παραγωγικότητας, στη τετραετία που εξετάζουμε σημείωσε σημαντικές βελτιώσεις ικανοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ε.Ε και τους δείκτες του Μάαστριχ.

Οι βελτιώσεις βέβαια επιτεύχθηκαν χάρις στην εγκράτεια και τις θυσίες του κυπριακού λαού και σε βάρος της ανάπτυξης.

Η τότε κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι πιο γενναιόδωρη με τα μέτρα κοινωνικής συνοχής. Θα μπορούσε να στηρίξει περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα έστω και αν επιβραδύνετο η ένταξη μας στη ζώνη του ΕΥΡΟ.

Συναδέλφισσες ,Συνάδελφοι

Η Κύπρος από το Μάιο του 2004 είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ως γνωστό, ακολουθεί και εφαρμόζει συντηρητική νεοφιλελεύθερη κοινωνική και οικονομική πολιτική που εξυπηρετεί κύρια τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, και του ανόθευτου ανταγωνισμού υποσκάπτεται καθημερινά η ασφάλεια της εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

Στις νέες συνθήκες, συνεπείς στις παραδοσιακές ταξικές θέσεις μας, επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα των εργαζομένων και αναπτύσσουμε τις απαραίτητες συνεργασίες τοπικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η δράση μας να είναι πιο αποτελεσματική.

Στη υπό εξέταση περίοδο μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους στη Ευρώπη  δώσαμε μάχες για να μη περάσου αντεργατικές κοινοτικές οδηγίες για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στα λιμάνια, η οδηγία Μπολκεστάιν και άλλες.

Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα υπερασπιστήκαμε τους δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς του τόπου μας και τους παρέχουμε κάθε στήριξη στη προσπάθεια  να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία και ευελιξία, ώστε να αναβαθμιστούν και να γίνου πιο ανταγωνιστικοί  για να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η σημερινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ έχει εκλεγεί και με τη δική μας στήριξη, στη βάση ενός φιλολαϊκού προεκλογικού προγράμματος. Η νέα κυβέρνηση έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής για την οικονομική και κοινωνική της πολιτική. Ως ΠΕΟ θα  στηρίξουμε την κυβέρνηση για να εφαρμόσει το προεκλογικό της πρόγραμμα.

Δυστυχώς ολόκληρος ο πλανήτης ζει σήμερα μια εξελισσόμενη οικονομική κρίση.  Η κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτο αν παραταθεί να προκαλέσει ύφεση στη παγκόσμια οικονομία. Η κρίση αυτή είναι στη ουσία κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Η θεωρία πως η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισμός θα ρυθμίζουν τις οικονομίες  και θα τις οδηγούν σε συνεχή ανάπτυξη έχει καταρρεύσει. Ως Κύπρος μέχρι τώρα έχουμε επηρεαστεί πολύ λίγο από τις εξελίξεις αυτές. Η λήψη μέτρων προστασίας της οικονομίας και στήριξης τομέων που θα επηρεαστούν είναι αναγκαία και απαραίτητη.

Ως ΠΕΟ συμφωνούμε με τη πολιτική της Κυβέρνησης και προσδοκούμε πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα επιδείξου την αναγκαία ευαισθησία και βούληση για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη οικονομία.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι εργοδότες δεν θα χρησιμοποιήσουν την κατάσταση αυτή για να προβούν σε αδικαιολόγητες απολύσεις εργατικού δυναμικού ή για να επιτεθούν στα δικαιώματα των εργοδοτουμένων τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα συναντήσει την μαχητική αντίσταση της ΠΕΟ και των εργαζομένων.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια που επηρεάζουν χιλιάδες εργαζόμενους. Το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες ρύθμισης των επιτοκίων σε επίπεδα που να μην δημιουργούν πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Οι επιτεύξεις για την Βελτίωση του

Βιοτικού Επιπέδου των Εργαζομένων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στο διάστημα που ανασκοπούμε δώσαμε την πρέπουσα προτεραιότητα στη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Στα νέα δεδομένα στη αγορά εργασίας, με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, κοινοτικών και από άλλες χώρες, με διαφορετική κουλτούρα και εργασιακές σχέσεις οι προσπάθεια των εργοδοτών για εξασφάλιση φθηνής εργατικής δύναμης με μισθούς και ωφελήματα λιγότερα από εκείνα που καθορίζουν οι συμβάσεις και η εργατική νομοθεσία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε η συλλογική σύμβαση να παραμείνει το κύριο μέσο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να εντάξουμε στο δικό μας σύστημα εργασιακών σχέσεων και ένα σημαντικό μέρος των Τ/Κ και των άλλων μεταναστών εργαζομένων. Εκεί  που πετύχαμε ψηλά επίπεδα οργάνωσης όλων των  εργαζόμενων, Κύπριων και μη, είχαμε και τα ανάλογα πολύ θετικά αποτελέσματα στη δράση μας.

Στη δράση μας είχαμε και δυσκολίες και αδυναμίες και είναι βέβαιο ότι τέτοιες δεν θα παύσουν ποτέ. Εξάλλου η μακρόχρονη ζωή και δράση της ΠΕΟ είναι ένας συνεχής αγώνας με τις μικρές αποτυχίες ,άλλα κύρια με τις μεγάλες επιτυχίες που άλλαξαν πραγματικά την ζωή των εργαζομένων.

Στο διάστημα που ανασκοπούμε μέσα από την διαδικασία της ανανέωσης ή συνομολόγησης νέων συλλογικών συμβάσεων πετύχαμε κατά μέσο όρο:

• Αυξήσεις βασικών μισθών 9,3% ή 2,3% κάθε χρόνο. Στις αυξήσεις αυτές δεν υπολογίζουμε τις ετήσιες προσαυξήσεις που πέρνου όσοι καλύπτονται από κλίμακες μισθοδοσίας. Η κατανομή των αυξήσεων έγινε κατά τρόπο που οι χαμηλότερα αμειβόμενοι να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο.

• Στη ίδια περίοδο οι βασικοί μισθοί των καλυπτόμενων από τις συλλογικές συμβάσεις εργαζόμενων αυξήθηκάν κατά 11,09 ποσοστιαίες μονάδες λόγο αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος.

• Πρόσθετα από την άμεση αύξηση των βασικών μισθών, οι συνολικές άμεσες ή έμμεσες απόλαβες των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες ή 0,55% κάθε χρόνο. Οι βελτιώσεις αυτές αναφέρονται στα φιλοδωρήματα, τα ταμεία προνοίας, τα ταμεία ευημερίας, τις ετήσιες άδειες και αλλά.

• Ένα σημαντικό  πρόβλημα στο οποίο τονίζαμε ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατανομή των αυξήσεων, ήταν η προώθηση τη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Προς τον σκοπό αυτό έχουν γίνει βήματα προόδου. Είναι όμως η εκτίμηση μας πως σε μερικούς κλάδους, όπως του εμπορίου και της μεταποιητικής βιομηχανίας έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε. 

Φυσιολογικά το κύριο βάρος των αιτημάτων μας δόθηκε στη αύξηση των βασικών μισθών.

Οι επιτεύξεις που είχαμε από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων υπερβαίνουν ουσιαστικά της μέσης ετήσιας παραγωγικότητας.

Αν αυτές οι αυξήσεις ήταν καθολικές και σταθερές θα επενεργούσαν θετικά στη αύξηση του μεριδίου των μισθωτών στο εθνικό εισόδημα.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβηκε. Αντίθετα η κατανομή του Εθνικού εισοδήματος παρέμεινε στα ίδια περίπου ποσοστά με μικρή μείωση του μεριδίου των μισθών και των κερδών και αύξηση του μεριδίου των φόρων.

Εκτιμούμε τα αποτελέσματα που είχαμε ως αρκετά θετικά. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς και τη συγκεκριμένη πολιτική που καθόριζε κάθε χρόνο το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο.

Για την επίτευξη των αιτημάτων μας επιδείξαμε τον μέγιστο σεβασμό στις καθιερωμένες διαδικασίες που καθορίζει ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων.

Χρησιμοποιήσαμε το όπλο της απεργίας μόνο στις περιπτώσεις που η άλλη πλευρά ακολούθησε σκληρή και άτεγκτη στάση. Κανείς δεν δικαιούται να μας επιρρίψει ευθύνες για αλαζονική ή ετσιθελική συμπεριφορά.

Στη περίοδο που εξετάζουμε η ΠΕΟ πρωτοστάτησε στη υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

• Υπερασπιστήκαμε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι θέσεις μας για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του χωρίς την υπόσκαψη των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων έχουν υιοθετηθεί και προωθούνται από την σημερινή Κυβέρνηση για επικύρωση από την Βουλή.

• Διαδραματίσαμε καθοριστικό ρόλο στη συμπλήρωση της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εργασία και αναπτύξαμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, την ενημέρωση και διαφώτιση των εργαζομένων. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στη εργασία ήταν και θα είναι στις προτεραιότητες του κινήματος μας γιατί δεν νοείται ποιότητα ζωής ούτε ψηλό βιοτικό επίπεδο εάν δεν υπάρχει αρτιμέλεια και καλή υγεία των εργαζομένων.

ΥΓΕΙΑ • Συναφές προς την ασφάλεια και υγεία στη εργασία είναι το γενικότερο πρόβλημα της υγείας. Δυστυχώς στο τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ουσιαστική πρόοδο. Αντίθετα η εξασφάλιση έγκαιρης και ποιοτικής ιατρικής φροντίδας σε προσιτές τιμές γίνεται ολοένα και πιο δύσκολή. Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας καθυστερεί. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα υγείας δεν έχει προχωρήσει. Τα ΕΤΚΑ με τις εισφορές που εισπράττουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των μελών.

Το νέο Γ.Σ. πρέπει να θέσει στις προτεραιότητες του το σημαντικό αυτό θέμα

 

ΣΤΕΓΗ • Το πρόβλημα της εξασφάλισης ιδιόκτητης στέγης αποτελεί επίσης ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Από την σημερινή κυβέρνηση έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. Χρειάζονται να γίνου ακόμη πιο πολλά όμως ώστε η κάθε οικογένεια, το κάθε νεαρό ζευγάρι να μπορεί σύντομα και με όρους που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους δυνατότητες να αποκτά την δική του ιδιοκτήτη στέγη.

   ΑΤΑ • Στο διάστημα αυτό κανείς από τους κοινωνικούς εταίρους  δεν τόλμησε να αμφισβητήσει τον θεσμό της ΑΤΑ. Με την πολιτική των πρόσθετων της παραγωγικότητας αυξήσεων καλύψαμε μέρος της απώλειας από το μη υπολογισμό των φόρων κατανάλωσης. Καταφέραμε επίσης να αποσπάσουμε δέσμευση του προέδρου ότι θα συζητείτο η επαναφορά στο υπολογισμό της ΑΤΑ τω φόρων κατανάλωσης που αφαιρέθηκαν από την κυβέρνηση Κληρίδη πριν υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους αυτούς.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Πέραν των πιο πάνω ζητημάτων  ως ΠΕΟ είχαμε ενεργό δράση και σε αρκετούς άλλους τομείς, όπως είναι η ανάπαυση και ευημερία των εργαζομένων, η ευρύτερη κοινωνική πολιτική και η φορολογική πολιτική του κράτους, η προστασία του καταναλωτή, το συνεργατικό κίνημα και άλλα.

Σε όλους αυτούς τους τομείς, έχομε σημαντικές επιτυχίες οι οποίες καταγράφονται στη έκθεση μας. Υπάρχει βέβαια πολλή δουλεία που πρέπει να γίνει.

Στα Σχέδια Αποφάσεων που προτείνονται για συζήτηση καθορίζονται τα πλαίσια της πολιτικής και των στόχων μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για υπεράσπιση των εργασιακών θεσμών και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Στις νέες συνθήκες με μια προοδευτική κυβέρνηση στη εξουσία ο δικός μας ρόλος, ως προοδευτικού ταξικού εργατικού κινήματος καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός. Οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται. Οι εργαζόμενοι θα μας κρίνου με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Στηριγμένοι στις βασικές αρχές λειτουργίας του κινήματος μας, το νέο Γενικό Συμβούλιο πρέπει να ηγηθεί των  διεκδικήσεων με στόχο τη συνεχή αύξηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και την δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου εθνικού πλούτου λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις διεθνείς και τοπικές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Στηριζόμενοι στη δύναμη που αντλούμε μέσα από την εμπιστοσύνη και τη οργανωτική στήριξη των εργαζομένων θα αγωνιστούμε έτσι που όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις να απολαμβάνουν ακόμη πιο ψηλό βιοτικό επίπεδο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ασφάλειας και ειρήνης.

Ζήτω το 25ο Συνέδριο. Ζήτω η ΠΕΟ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ