Εισηγητική ομιλίαΧρίστου ΤομπάζουΕκτελεστικού Γραμματέα ΠΕΟ25 Παγκύπριο Συνέδριο

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ψηλός βαθμός οργανωτικότητας μιας οργάνωσης  όπως είναι η ΠΕΟ και συναφώς η οργανωτική ισχύς που διαθέτει, αντανακλάτε ανάλογα στην άρθρωση του λόγου, της άποψης της γενικά στα εργασιακά θέματα και κύρια στη διαπραγματευτική της δύναμη αλλά και την ευρύτερη επιρροή που έχει στην κοινωνία.

 

 

Εισηγητική ομιλίαΧρίστου ΤομπάζουΕκτελεστικού Γραμματέα ΠΕΟ25 Παγκύπριο Συνέδριο

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ψηλός βαθμός οργανωτικότητας μιας οργάνωσης  όπως είναι η ΠΕΟ και συναφώς η οργανωτική ισχύς που διαθέτει, αντανακλάτε ανάλογα στην άρθρωση του λόγου, της άποψης της γενικά στα εργασιακά θέματα και κύρια στη διαπραγματευτική της δύναμη αλλά και την ευρύτερη επιρροή που έχει στην κοινωνία.

 

Ιδιαίτερα αφού λειτουργούμε στα πλαίσια ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων, μέσα από το οποίο οι ισορροπίες των δυνάμεων που το συνιστούν έχουν καθοριστικό ρόλο, είναι φυσιολογικό να δίνουμε έμφαση στην οργανωτική μας ανάπτυξη.

 

Η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της ΠΕΟ, ιστορικά, είναι το γεγονός ότι ήταν ανέκαθεν ισχυρή οργανωτικά. Ήταν και συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό μελών συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου με ισχυρούς, συγκροτημένους και αποτελεσματικούς  μηχανισμούς.

 

Στην βάση της πιο πάνω φιλοσοφίας, αλλά και υλοποιώντας τις αποφάσεις του 24 Συνεδρίου μας, στηρίξαμε την οργανωτική μας δράση στην περίοδο που ανασκοπούμε. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε νέους τρόπους για το καταρτισμό του οργανωτικού και του οικονομικού πλάνου, έτσι ώστε να είναι εφικτοί μεν αλλά πάντοτε φιλόδοξοι.

 

Προσέξαμε την λειτουργία των μηχανισμών μας ώστε να καταστούν πιο ουσιαστικοί και αποδοτικοί, με την παράλληλη προσπάθεια κάποιων αλλαγών της οργανωτικής μας δομής. Συνεχίσαμε να παίρνουμε καινοτόμες αποφάσεις οι οποίες βοήθησαν τόσο την λειτουργία μας, όσο και την οργανωτική μας ανάπτυξη όπως π.χ η μετακίνηση της έδρας του Τ.Σ Αμμοχώστου από την Λάρνακα στο Παραλίμνι.

 

Καθορίσαμε τον τομέα της σύνδεσης μελών ως τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο θα έπρεπε να κατευθύνεται η υπόλοιπη μας οργανωτική δουλειά. Γιατί ακριβώς η βελτίωση της δουλειά μας στο τομέα της σύνδεσης εξυπακούει βελτίωση σε όλους τους τομείς, οργάνωση νέων επιχειρήσεων, νέων μελών και  είσπραξη περισσοτέρων ποσών από συνδρομές, στοιχείο το οποίο θα συνέβαλλε στην βελτίωση των οικονομικών μας αφού, οι συνδρομές από τα μέλη είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός πόρος του κινήματος.

 

Ξεκινήσαμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι θα χρειαζόταν από όλους μας σοβαρή και σκληρή προσπάθεια για να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους.

 

Αυτή η αισιοδοξία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την πεποίθηση μας ότι επιβάλλεται να αναβαθμίσουμε τη δουλειά μας.

 

Να εμπλουτίσουμε και να αναβαθμίσουμε ποιοτικά την επαφή μας με τους εργαζόμενους.

 

Να δώσουμε περισσότερη σημασία στον δημιουργικό έλεγχο της δουλειάς μας μέσα από τα συλλογικά μας όργανα. Συνειδητοποιήσαμε  πως πρέπει συνεχώς να αναπτύσσουμε την συλλογικότητα μέσα από τη σωστή λειτουργία των μηχανισμών μας. Να προωθούμε και να ενθαρρύνουμε την έκφραση απόψεων, να προωθούμε και να ενθαρρύνουμε το στοιχείο της κριτικής και της αυτοκριτικής στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή και δημιουργική λειτουργία των σωμάτων και των μηχανισμών μας.

Η  υλοποίηση αυτών των στόχων θα είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση του κύριου μας στόχου και της βασικής μας αποστολής που είναι η προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων.

 

Στη βάση αυτών των φιλόδοξων στόχων διανύσαμε μια πορεία τεσσάρων χρόνων από το 24 μέχρι το 25 Συνέδριο μας. Τώρα ήρθε η ώρα του απολογισμού. Η ώρα που αντικειμενικά αναλύοντας τα αποτελέσματα που έχουμε, να εκτιμήσουμε κατά πόσο και σε πιο βαθμό οι στόχοι μας έχουν εκπληρωθεί.

 

Εκτιμώντας βέβαια τα οργανωτικά μας αποτελέσματα δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η ταυτόχρονη και παράλληλα δράση που η ΠΕΟ αναπτύσσει σε πολλούς άλλους τομείς οι οποίοι αναφέρονται εκτενώς στην Έκθεση Δράσης.

 

 

Προτού αναφερθούμε στα συγκεκριμένα αριθμητικά και απόλυτα μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθαυτό οργανωτική δράση, σε συντομία πρέπει να αναφερθούμε και στην δράση που έμμεσα ή άμεσα συνδέεται με αυτήν.

 

Στο τομέα της συνδικαλιστικής κατάρτισης είναι εξαιρετικά θετικό το συμπέρασμα, ότι η  κατάρτιση και επιμόρφωση ολοένα και περισσότερο γίνεται σταθερό και αναπόσπαστο μέρος της συνδικαλιστικής οργανωτικής δουλειάς.

 

Τα εκατοντάδες σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή χιλιάδων στελεχών όπως και η ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς μας μέσα από τα σεμινάρια που διοργανώνει το ΙΝΕΚ σε συνεργασία με το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο, είναι η απόδειξη. Περιθώρια υπάρχουν τόσο για καλύτερο προγραμματισμό όσο και για συνεχή  και ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς μας στον τομέα αυτό.

 

Με ιδιαίτερη έμφαση οφείλουμε να εκτιμήσουμε την μεγάλη οργανωτική και πολιτική δουλειά που αναπτύσσει η ΕΚΥΣΥ ανάμεσα στους συνταξιούχους, δράση που την έχει καταξιώσει ως την έκφραση των συνταξιούχων της Κύπρου.

 

Τα Γραφεία Νεολαίας και γυναικών συνέχισαν να αναπτύσσουν δράσεις πάνω στους εξειδικευμένους τομείς αρμοδιότητας τους αναδεικνύοντας τη παρέμβαση και τις θέσεις της ΠΕΟ στα προβλήματα που αφορούν αυτές τις ομάδες εργαζομένων. Η επιτυχία της δουλειάς των  Γραφείων Νεολαίας και Γυναικών, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη στήριξη του οργανωτικού μηχανισμού του κινήματος. Ειδικότερα τα Τ.Σ. χρειάζεται συστηματικά να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να στηρίζουν τα δύο τμήματα.

 

Πραγματοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια ετήσιες επαρχιακές συσκέψεις των Τοπικών Επιτροπών σε όλες τις επαρχίες.

 

Η κτηθείσα θετική πείρα έχει επιβεβαιώσει ότι σωστά έχουμε αποφασίσει να πραγματοποιήσουμε αυτές τις συσκέψεις προσθέτοντας ακόμα ένα κρίκο, στη αλυσίδα των επαφών της ΠΕΟ με τα μέλη και τα στελέχη μας, ο οποίος προστίθεται στην πρακτική των οργανωμένων επαφών των στελεχών της ΠΕΟ στους χώρους εργασίας.

 

Η επαφή με τους εργαζόμενους είναι το οξυγόνο στη δράση μας και πρέπει να επιδιώκεται από τα στελέχη όλων των βαθμίδων.

 

Αναλύοντας τώρα τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται και στην έκθεση δράσης  είναι φανερό και εμφανίζεται μέσα από τα ίδια τα αποτελέσματα, ότι υπάρχει μια σαφής και συνεχείς ανοδική πορεία σχεδόν σε όλους τους τομείς.

 

Η σύγκριση μεταξύ των τελικών αποτελεσμάτων του 2003 με αυτά του 2007, μας δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα και θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας αν δεν το αναγνωρίζαμε, αφού πετύχαμε ίσως τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της ΠΕΟ.

 

Τα αποτελέσματα στους βασικούς οργανωτικούς τομείς του πλάνου, που είναι η οργάνωση νέων μελών, νέων επιχειρήσεων και οι συνδρομές αποδεικνύουν τα πιο κάτω αφού:

 

(α) Στην είσπραξη των συνδρομών, συγκριτικά με το 2003

      έχουμε αύξηση 27.5% ή σε ποσά το 2007 εισπράξαμε

      584,769 ΛΚ περισσότερα έναντι του 2003 .

 

(β) Στην οργάνωση Νέων Επιχειρήσεων όπου  στα τέσσερα χρόνια που    ανασκοπούμε,  οργανώσαμε 1970 νέες επιχειρήσεις

      έναντι 1361 που οργανώσαμε  τα χρόνια 1999 – 2003.

 

(γ)  Η εγγραφή σε αυτά τα τέσσερα χρόνια 36474 νέων μελών έναντι 27719

      νέων μελών που οργανώσαμε την τετραετία 1999 – 2003 είναι 

      συγκριτικά πολύ καλό αποτέλεσμα. Αναδεικνύει την

      σημασία που δίδουν τα στελέχη μας στο να βελτιώσουν ακόμα 

      περισσότερο την οργανωτικότητα της ΠΕΟ με την εγγραφή νέων μελών.

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της καλής δουλειάς παρουσιάζουμε αύξηση της  δύναμης της ΠΕΟ κατά 9,2% ενώ, τα χρόνια 1999 – 2003 η αύξηση ήταν  7%.

 

Αυτά τα αποτελέσματα αναμφίβολα μας βοηθούν τα μέγιστα στους δυο βασικούς στόχους του κινήματος. Δυνατοί Οργανωτικά που σημαίνει δύναμη στο κίνημα μας ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων, δυνατοί Οικονομικά ώστε να έχουμε καλύτερες δυνατότητες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μηχανισμών. Να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο αποδοτικά, πιο ουσιαστικά στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας.

 

Αποτιμώντας αυτά τα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα δεν μπορεί να μην σημειώσουμε την καθοριστική  σημασία που έχει η καθοδήγηση της Οργανωτικής δουλειάς, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων. Στην περίοδο που ανασκοπούμε επικεφαλής αυτής της δουλειάς ήταν δύο συνάδελφοι που έχουν σφραγίσει με την δράση τους, την οργανωτική  δουλειά και αναμφίβολα είχαν το δικό τους μερτικό για να είμαστε σήμερα σε θέση να νοιώθουμε περήφανοι για τα αποτελέσματα. Αναφέρομαι στο συν. Χρίστο Αλέκου, ο οποίος εκτελούσε χρέη ΚΟΓ μέχρι Δεκέμβριο του 2005 όπου εκλέγηκε στην θέση του Ε.Γ. ΑΚΕΛ Λάρνακας και την συν. Σωτηρούλλα Χαραλάμπους που εκλέγηκε τον Ιανουάριο του 2006 νέα ΚΟΓ και ασκούσε τα καθήκοντα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008 οπόταν ανάλαβε καθήκοντα Υπουργού Εργασίας , γεγονός εξαιρετικά τιμητικό όχι μόνο για την ίδια αλλά και για το κίνημα μας.

 

Μιλώντας για τις επιτυχίες μας θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε  και σε αδυναμίες που παρουσιάσαμε. Φαίνεται εξάλλου και από τα αποτελέσματα της έρευνα γνώμης που κάναμε ότι η ΠΕΟ, παρόλο που παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με διαφορά από την δεύτερη Συντεχνία, εντούτοις στους μηχανισμούς μας άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης, αναβλητικότητας, παράπονα ως προς την προώθηση αλλά και στην επιμονή για επίλυση προσωπικών προβλημάτων και αδυναμίες ως προς την σωστή, τακτική και ποιοτική επαφή των στελεχών μας με την βάση. Οφείλουμε λοιπόν να εγκύψουμε με προσοχή, με συντροφικότητα, αλλά και να είμαστε αυστηροί πρώτα από όλα από τους εαυτούς μας σε τυχόν τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τα αποτελεσματικά. 

 

 

Η Οργανωτική και Οικονομική ανάπτυξη της ΠΕΟ, η ενίσχυση του ρόλου και της παρέμβασης της στην κοινωνία, η περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης και επαφής της με τους εργαζόμενους, αποτελούν για το κίνημα μας ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό τον αγώνα δεν χωρεί συμβιβασμούς. Ούτε και χρονικά περιθώρια υπάρχουν για διστακτικότητες, με τον τρόπο που αναπτύσσεται σήμερα η κοινωνία.

 

Οφείλουμε να καταστούμε οργανωτικά ακόμα πιο ισχυροί, να συνεχίσουμε να παραμένουμε η πρώτη Συνδικαλιστική δύναμη του τόπου, το ταξικό συνειδητοποιημένο συνδικαλιστικό κίνημα που υπερασπίζεται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων.

 

Οι εργαζόμενοι αναμένουν από την ΠΕΟ περισσότερα γιατί ακριβώς αναγνωρίζουν ότι είναι ο γνήσιος εκφραστής των συμφερόντων τους.

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το 25ο Συνέδριο της ΠΕΟ θα καθορίσει τους μελλοντικούς του στόχους.

 

Τα αποτελέσματα που είχαμε στα χρόνια 2004 – 2007 είναι ενθαρρυντικά και σε αυτά θα πρέπει να στηρίζονται οι απαιτήσεις μας για τα επόμενα χρόνια οι οποίες σαφώς θα πρέπει να είναι αναβαθμισμένες.

 

Ο τομέας της μαζικοποίησης του κινήματος μας, με την οργάνωση νέων επιχειρήσεων και την εγγραφή νέων μελών, να συνεχίσει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Ιδιαίτερο βάρος να ρίξουμε στον τομέα των Υπηρεσιών και του Εμπορίου που απορροφά τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στην οργάνωση μέσα από στοχευμένες δράσεις των πιο ευάλωτων εργαζομένων, όπως οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι νέοι εργαζόμενοι.

           

Για την επαφή μας με τους εργαζόμενους, την σωστή και ουσιαστική επαφή μας, θα πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενεργός επαφή της καθοδήγησης της ΠΕΟ συνέβαλε προς αυτό το στόχο και θα πρέπει να συνεχίσει.

 

Να προχωρήσουμε συστηματικά στην υλοποίηση των αποφάσεων μας για τις Τοπικές Επιτροπές.

 

Τα Τμηματικά Συμβούλια να ενεργοποιηθούν περισσότερο ως προς την υλοποίηση των στόχων για την αναβάθμιση της παρουσίας μας στην Ύπαιθρο.

 

Η λειτουργία των μηχανισμών, ιδιαίτερα των Επιτροπών των Τμημάτων των Συντεχνιών, θα πρέπει να βελτιωθεί ως προς το περιεχόμενο των συνεδριάσεων.

 

Η παρέμβαση μας στην κοινωνία, μέσω των διαφόρων Γραφείων που λειτουργούμε ως ΠΕΟ, αλλά και μέσω της συμμετοχής μας στα διάφορα σώματα θα πρέπει να συνεχίσει με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς.

 

Με δεδομένη την αναγνώριση από μέρους μας αυτής της αναγκαιότητας και κύρια με δεδομένη την πεποίθηση μας ότι μπορούμε, έχουμε την δυνατότητα, υπάρχουν οι προοπτικές, να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά.

 

Συναδέλφισσες/ φοι

 

 Μέσα στα πλαίσια της ομιλίας μου βέβαια δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την Οργανωτική μας δουλειά. Υπάρχουν όμως με μεγάλη ανάλυση στην Έκθεση Δράσης την οποία είμαι βέβαιος ότι μελετήσαμε.

 

Είναι γεγονός ότι ο όρος «οργανωτικά» αρκετές φορές παρουσιάζεται κουραστικός προς τα στελέχη μας και αυτό γιατί αναπόφευκτα παραπέμπει σε αριθμούς ή συνήθως αναφέρονται περίπου τα ίδια ζητούμενα. Η δική μας ευθύνη είναι να ξεφεύγουμε από την μονοτονία και να δίνουμε «ψυχή» στους αριθμούς μέσα από τους οποίους εμφανίζεται όλη μας η δραστηριότητα.

 

Ευθύνη και καθήκον μας είναι να αναδείξουμε μέσα από την οργανωτική μας δουλειά την διαφορετικότητα της ΠΕΟ και να απαντούμε με τη δράση μας το ερώτημα γιατί κάποιος, ιδιαίτερα νέος εργαζόμενος, θα πρέπει να οργανωθεί στη δική μας οργάνωση και όχι κάπου αλλού.

 

Από εμάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η προσέλκυση όλο και περισσότερων εργαζόμενων στην  ΠΕΟ.

 

Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί να συνεχίσουμε την τιτάνια προσπάθεια να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί, για να εξυπηρετήσουμε πιο αποτελεσματικά την υπόθεση των εργαζομένων. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις φτάνει να εργαστούμε σκληρά, στοχευμένα, με σεβασμό στις αποφάσεις που σήμερα θα πάρουμε. Έτσι είναι που θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, σε 4 χρόνια, στο επόμενο μας Συνέδριο, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό μας  να αισθανόμαστε  περήφανοι γιατί θα κατορθώσουμε ξανά να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των εργαζομένων.

 

Ζήτω το 25 Παγκύπριο μας Συνέδριο

 

Ζήτω η ΠΕΟ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ