ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΟ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Το 24ο Συνέδριο της ΠΕΟ αφού συζήτησε και ενέκρινε  το έγγραφο που κατατέθηκε ως ξεχωριστή ενότητα η οποία  αφορά την Οργανωτική Πορεία της Ομοσπονδίας και αφού  εκτίμησε αναλυτικά όλους τους οργανωτικούς τομείς και τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει παράλληλα καθορίσει τους βασικούς στόχους όπως παρουσιάζονται πιο κάτω και τους οποίους καθορίζουμε ως τις βασικές κατευθύνσεις της οργανωτικής δουλειάς του κινήματος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   24ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΟ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   24ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΟ3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11-12-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  24ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ,

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Το 24ο Συνέδριο της ΠΕΟ αφού συζήτησε και ενέκρινε  το έγγραφο που κατατέθηκε ως ξεχωριστή ενότητα η οποία  αφορά την Οργανωτική Πορεία της Ομοσπονδίας και αφού  εκτίμησε αναλυτικά όλους τους οργανωτικούς τομείς και τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει παράλληλα καθορίσει τους βασικούς στόχους όπως παρουσιάζονται πιο κάτω και τους οποίους καθορίζουμε ως τις βασικές κατευθύνσεις της οργανωτικής δουλειάς του κινήματος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

  1. Τομέας Μαζικοποίησης – Οργανωτικότητα

Η αύξηση της οργανωτικότητας της ΠΕΟ είναι από τα πιο σημαντικά οργανωτικά μας καθήκοντα. Όλες μας οι προσπάθειες, όλη μας η δραστηριότητα καθρεφτίζονται στο τέλος στον βαθμό αύξησης της οργανωτικότητας μας. Είναι γι’ αυτό που θα πρέπει να συνεχίσει ο τομέας της μαζικοποίησης να είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας προσπαθώντας μέσα από την οργάνωση νέων επιχειρήσεων, και την εγγραφή νέων μελών να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά την αριθμητική μας δύναμη.

 

Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στους τομείς των Υπηρεσιών, ενισχύοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη νεοσύστατη Συντεχνία την ΠΑΣΕΥ, καθώς και στους τομείς του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα όπου το μερίδιο μας οργανωτικά είναι δυσανάλογα μικρό λόγω των διακρίσεων που υπήρχαν σε βάρος μας ιδιαίτερα στα τελευταία δέκα  χρόνια της διακυβέρνησης Κληρίδη.

 

Επίσης έμφαση να δοθεί στις ομάδες των γυναικών και των νέων εργαζομένων όπου η οργανωτικότητα παρουσιάζεται σε χαμηλά επίπεδα.

 

 

  1. Οικονομικά

Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα οικονομικά του κινήματος.

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αύξηση των εσόδων μας και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια, μέσα από το τομέα των Συνδρομών αλλά και του εράνου, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό.

 

Παράλληλα να συνεχιστεί η προσπάθεια σωστής διαχείρισης των οικονομικών συνδυάζοντας τη διαφάνεια, χρηστή συμπεριφορά, χρησιμοποίηση σύγχρονων λογιστικών μεθόδων και λιτότητας και περισυλλογής.

  1. Σχέση και επαφή με τους εργαζόμενους

Η σχέση της ΠΕΟ και η επαφή των στελεχών μας με τους εργαζόμενους είναι τομείς οι οποίοι επιβάλλεται να ενισχυθούν περισσότερο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει πρώτα και κύρια να εκφράζουμε έμπρακτα, με την πολιτική μας, τις αποφάσεις μας, με την συμπεριφορά μας, τις έγνοιες και τις ανησυχίες των εργαζομένων. Να βρισκόμαστε σε ένα διαρκή ουσιαστικό διάλογο μαζί τους.  Να μας αισθάνονται ως καθοδηγητές, συμπαραστάτες στα προβλήματα τους. Να είμαστε στα επόμενα χρόνια πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας ασκώντας ουσιαστικό έλεγχο ώστε να διασφαλίσουμε στο να έχουμε αυτή την προσέγγιση μέσα από τις τακτικές επαφές μας με τους εργαζόμενους.

 

Θα πρέπει επίσης προς αυτή την κατεύθυνση να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τα βοηθητικά γραφεία της ΠΕΟ, τα οποία ασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων όπως της νεολαίας, των γυναικών, των ανέργων, των αλλοδαπών.

 

Εκτιμούμε ότι η ενεργός συμμετοχή και επαφή της καθοδήγησης της ΠΕΟ συνέβαλε προς αυτό τον στόχο και θα πρέπει να συνεχισθεί.

 

  1. Τοπικές Επιτροπές

Να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για υλοποίηση των αποφάσεων της Δ’ Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Τοπικών Επιτροπών στη βάση της απόφασης του Κ.Ο.Γ. η οποία καθορίζει κατά συγκεκριμένο τρόπο τις βασικές κατευθύνσεις μέσα στις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

 

Το κύριο μας καθήκον είναι το ζωντάνεμα των μηχανισμών των Τοπικών Επιτροπών, η εμπλοκή και συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις στοιχείο το οποίο βοηθά την προσπάθεια μας ως προς τον κύριο μας στόχο που είναι η επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων  και αποτελεί επίσης κίνητρο αυτή η εμπλοκή για τα στελέχη μας αφού τους προσφέρει την αναγνώριση ότι έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν τα προβλήματα των εργαζομένων.

  1. Γραφεία Υπαίθρου – Τοπικά Γραφεία

Να συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην επαναδραστηριοποίηση των Γραφείων Υπαίθρου, καθορίζοντας συγκεκριμένους ετήσιους στόχους και επιμένοντας στο καθορισμό ετήσιου προγράμματος επιθεώρησης και παρουσίας μας σε αυτά τα Γραφεία.

 

Τα Τμηματικά Συμβούλια να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας τόσο την ΕΚΥΣΥ όπου έχει σε αρκετούς από αυτούς τους χώρους στημένους μηχανισμούς, όσο και άλλους παράγοντες.

  1. Κατάρτιση, ανάπτυξη στελεχών

Η ίδρυση του ΙΝΕΚ φυσιολογικά μας επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες και μας υποχρεώνει να είμαστε πιο απαιτητικοί ως προς την κατάρτιση των στελεχών μας.

 

Πέραν από την αξιοποίηση του ΙΝΕΚ θα πρέπει ως κίνημα να ρίξουμε περισσότερο βάρος στη δημιουργία στελεχών μέσα από τη στενή και ιδιαίτερη σχέση και επαφή μαζί τους και μέσα από τη σωστή λειτουργία των ίδιων των σωμάτων του κινήματος. Θα πρέπει επίσης να οργανωθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τα στελέχη.

  1. Λειτουργία Μηχανισμών

Η συνεχής ενθάρρυνση για σωστή λειτουργία των μηχανισμών του κινήματος έχει φέρει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να συνεχίσει με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς.

 

Να επιδιώκουμε κατά συγκεκριμένο τρόπο οι συνεδρίες των σωμάτων να προετοιμάζονται σωστά να είναι αποδοτικές, ουσιαστικές με περιεχόμενο και προπαντών να ασκούμε έλεγχο για την υλοποίηση των αποφάσεων μας.

 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούμε στις συνεδρίες των Επιτροπών των Τμημάτων των Συντεχνιών, η λειτουργία των οποίων χρειάζεται αρκετή βελτίωση και οι οποίες αποτελούνται κύρια από τα πιο διαλεκτά τοπικά μας στελέχη, αυτό είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για να προσεγγίσουμε με μια ιδιαιτερότητα το θέμα της σωστής λειτουργίας αυτών των Επιτροπών.

 

Η τακτική παρουσία, στις συνεδρίες των Επιτροπών των Τμημάτων των Συντεχνιών, ανώτερων στελεχών των Συντεχνιών καθώς και η παρουσία των Επαρχιακών Γραμματέων των Τ.Σ. θεωρείται επιβεβλημένη.

  1. Παρέμβαση της ΠΕΟ στη κοινωνία

Η παρέμβαση της ΠΕΟ ευρύτερα στη κοινωνία, πέραν από τα στενά πλαίσια διεκδίκησης αυξήσεων των μισθών και άλλων όρων απασχόλησης των εργαζομένων, επεκτεινόταν ανέκαθεν σε όλες τις πτυχές της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου. Αυτό εκτιμείται θετικά από τους εργαζόμενους και ευρύτερα από την Κυπριακή κοινωνία και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την παρέμβαση.

 

Ιδιαίτερα αυτή η κοινωνική παρέμβαση να ενδυναμωθεί:

 

(α) Με την αναβάθμιση της ενασχόλησης μας στα θέματα των

      καταναλωτών και της προστασίας τους.

 

(β) Στα ζητήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και όπου χρειάζεται  

     η παρέμβαση μας να είναι πιο συστηματική και πιο συγκεκριμένη.

      Προς  αυτή την κατεύθυνση να αξιοποιήσουμε τη νέα νομοθεσία

      που  αναμένεται να ψηφιστεί για τα άτομα με αναπηρίες.

 

     Ένα μέτρο που θα ήταν επίσης αποτελεσματικό είναι η εκπόνηση

     από  μέρους μας συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέσα στα πλαίσια

     των υπηρεσιών που προσφέρουμε για σκοπούς ανάπαυσης, τα οποία

     θα  απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες.

 

(γ) Στα θέματα των πολυτέκνων όπου χρειάζεται η πολύ στενή και

     αποτελεσματική σχέση και επαφή που αναπτύξαμε μαζί τους τα

     τελευταία χρόνια να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί.

 

(δ) Στα ζητήματα των εργαζομένων γυναικών και της εργαζόμενης

      νεολαίας  όπου οι ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων χρόνων μας

      υποχρεώνουν να καθορίσουμε τους στόχους μας πάνω σε μια νέα

      βάση, σε μια προσπάθεια να είμαστε πιο αποδοτικοί στην επίλυση

      των ιδιαίτερων προβλημάτων  τους.

 

(ε) Στα θέματα των ατόμων της τρίτης ηλικίας, τους συνταξιούχους

     όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε ως ΠΕΟ  μέσω της ΕΚΥΣΥ

     εξαίρετα  αποτελέσματα και αναγνωρίζεται τόσο από τους ίδιους

     τους συνταξιούχους όσο και από όλους τους φορείς ο

     πρωτοποριακός μας ρόλος στα θέματα προώθησης και επίλυσης των

     προβλημάτων των συνταξιούχων. Αυτό θα πρέπει να το

     συνεχίσουμε και να το ενισχύσουμε.

 

Στ) Να επιχειρηθεί η συνδικαλιστική οργάνωση σε τομείς που δεν έχουν παράδοση συνδικαλιστικής πυκνότητας και να ενισχύσει την μερίδα των εργαζομένων που είναι σε ευάλωτη θέση.

  1. Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη

Να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μέχρι το επόμενο Συνέδριο Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη η οποία να θεσμοθετηθεί και κατά την οποία να συζητηθεί όλο το φάσμα της οργανωτικής δουλειάς του κινήματος, ασκώντας παράλληλα έλεγχο των συνεδριακών μας αποφάσεων.

 

Τα συλλογικά όργανα της ΠΕΟ να ασχοληθούν σε βάθος με τη δομή της ΠΕΟ ώστε να ανταποκρίνεται όσο γίνεται καλύτερα στις σύγχρονες συνθήκες καθώς και με τον τρόπο εκλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΟ ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή σύνθεση για το ανώτερο καθοδηγητικό σώμα.

 

Τα θέματα αυτά μαζί με άλλα θα απασχολήσουν την Οργανωτική Συνδιάσκεψη της ΠΕΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ