ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μακρόχρονη ιστορία του κινήματος μας, οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε, οι κατατρεγμοί, οι διακρίσεις και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε κυρίως στα πρώτα βήματα του κινήματος, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στη μετέπειτα πολιτική μας. Μόλις αυτό κατέστη δυνατό, άρχισε οικοδομικός οργασμός σε όλη τη Κύπρο, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις.

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μακρόχρονη ιστορία του κινήματος μας, οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε, οι κατατρεγμοί, οι διακρίσεις και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε κυρίως στα πρώτα βήματα του κινήματος, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στη μετέπειτα πολιτική μας. Μόλις αυτό κατέστη δυνατό, άρχισε οικοδομικός οργασμός σε όλη τη Κύπρο, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις.

 

Η ΠΕΟ σήμερα ευρίσκεται σχεδόν παντού, κτίρια των γραφείων μας στα χωριά, στις κωμοπόλεις και τις πόλεις, κτίρια Ιατρείων, αναπαυτήρια, ναυτική εστία και άλλα. Πολύ δε περισσότερο που όλα είναι εφοδιασμένα με τον αναγκαίο εξοπλισμό για να λειτουργούν με τρόπο αποδοτικό. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι άσχετη με τη θέληση των εργαζομένων, μελών μας, αλλά και τη χρηστή διαχείριση της καθοδήγησης. Σήμερα, το κίνημα μας αποτελεί ένα τεράστιο, για την Κύπρο, Οργανισμό με δυνατότητες να διεκπεραιώνουμε τη δουλειά μας χωρίς δυσκολίες και προσκόμματα.

 

 

Τα τελευταία χρόνια τόσο η ΠΕΟ όσο και οι Συντεχνίες προχωρούν σταθερά στην απόκτηση ή και επέκταση και ανανέωση των δικών τους αναπαυτηρίων, πράγμα που θα βελτιώνει και τη ποιότητα ζωής των μελών μας.

 

 

Στην τετραετία που καλύπτει η έκθεση προς το 24ο Συνέδριο οι προσθήκες που είχαμε ήταν οι ακόλουθες:

 

 

–          Αναβάθμιση του αναπαυτηρίου Περβολιών με προσθήκη μιας σημαντικής από κάθε άποψη Αίθουσας πολλαπλής χρήσης.

–          Αγορά από την ΠΑΣΥΕΚ αναπαυτηρίου στη Π. Χρυσοχούς.

–          Αγορά και ανακαίνιση από την ΠΑΣΥΕΚ του αναπαυτηρίου στη Λάρνακα.

–          Υπό ανέγερση αναπαυτήριο στο Πελένδρι.

 

 

 Τα πιο πάνω επιβαρύνουν με σημαντικά έξοδα το κίνημα μας, αυτό όμως δεν θα ανακόψει τη προσπάθεια μας, γιατί η προσφορά προς τους εργαζόμενους μέλη μας πρέπει να συνεχίσει με κάθε τρόπο, με στόχο πάντοτε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους.

 

 

Το Γ.Σ. της ΠΕΟ, εκτιμά ότι μέσα από τη προσφορά μας προς τους εργαζόμενους θα καθορίζεται και η ποιότητα της σχέσης τους με το κίνημα της ΠΕΟ.

 

 

17/11/2003

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ