Ανακοίνωση ΠΕΟ για ΤΚΑ

Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό ταμείο του τόπου. Μια εργατική κοινωνική κατάκτηση για την οποία η ΠΕΟ είχε καθοριστική συμβολή με απαρχή τους μεγάλους αγώνες για εισαγωγή σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Η διασφάλιση του χαρακτήρα, του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο αξιοπρεπή, επαρκή ωφελήματα και συντάξεις για τους σημερινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους και συνταξιούχους απαιτεί την αντιμετώπιση του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ και την δημιουργία πραγματικού αποθεματικού.

Η ΠΕΟ εδώ και καιρό θέτει αυτό το ζήτημα επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης προγράμματος δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού και περιορισμού της πολιτικής πλήρους απορρόφησης των πλεονασμάτων του Τ.Κ.Α. σε κρατικό δανεισμό.

Δυστυχώς όσες φορές θέσαμε αυτό το θέμα η προηγούμενη κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα παραπέμποντάς το θέμα στο λεγόμενο Ταμείο Υδρογονανθράκων το οποίο παραμένει απλά ένας τίτλος.

Η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού και η αντιμετώπιση του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ επιβάλλεται έτσι που να μην βρεθεί η κοινωνία μπροστά στο κίνδυνο μείωσης της ανταποδοτικότητας του Ταμείου και των ωφελημάτων λόγω αδυναμίας του κράτους   να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς το Ταμείο.  Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του ΤΚΑ ως του βασικού πυλώνα συνταξιοδότησης.

Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση άμεσα να καταθέτει ενώπιο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολοκληρωμένη πολιτική για το θέμα του αποθεματικού.

Η θέση που εξέφρασε το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση του τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι αυτό θα αρχίσει εντός του 2027 δεν μας ικανοποιεί.

Η ΠΕΟ κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

  1. Να τερματιστεί η περαιτέρω αύξηση του δανεισμού του κράτους από το ΤΚΑ και τα πλεονάσματα που προκύπτουν στο ΤΚΑ να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού.
  2. Τα έσοδα από τους τόκους του χρέους να κατατίθενται στο ταμείο.
  3. Να συμφωνηθεί πρόγραμμα σταδιακής αποπληρωμής του χρέους με σταθερό ποσό σε ετήσια βάση ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του 2025.

Τα αυξημένα πλεονάσματα που έχουν δημιουργηθεί από τα αυξημένα έσοδα του κράτους παρέχουν αυτή την δυνατότητα.

  1. Να υπάρξει συμφωνημένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής του αποθεματικού του ΤΚΑ κύρια σε κοινωνικές επενδύσεις όπως π.χ. προγράμματα κοινωνικής στέγης. Επενδύσεις που θα βοηθήσουν την κοινωνία και ταυτόχρονα θα αποφέρουν πόρους στο ΤΚΑ.

Η ΠΕΟ αναμένει άμεσα η μελέτη για την βιωσιμότητα του ΤΚΑ και οι επισημάνσεις αναφορικά με το χρέος να συζητηθούν σε βάθος στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες αποφάσεις.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι το ΤΚΑ θα έχει τους πόρους που να εξασφαλίζουν όχι μόνο τα δικαιώματα των σημερινών συνταξιούχων αλλά και τη συνεχή βελτίωση των παροχών με γνώμονα την ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των εισφορέων στο ΤΚΑ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ