ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΣΥΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Είναι με μεγάλη λύπη αλλά και αγανάκτηση, που υποχρεωνόμαστε να προβούμε σε αυτή την ανακοίνωση κάτω από τα τετελεσμένα που δημιούργησε, αυθαίρετα κατά την άποψη μας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, με τις θέσεις του και τις οδηγίες που έδωσε στα Επαρχιακά Γραφεία, σε σχέση με την εφαρμογή των νέων κανονισμών για 5νθήμερη εργασία στα ξενοδοχεία, 15 Αργίες και Ταμείο Προνοίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΣΥΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΡΚΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Είναι με μεγάλη λύπη αλλά και αγανάκτηση, που υποχρεωνόμαστε να προβούμε σε αυτή την ανακοίνωση κάτω από τα τετελεσμένα που δημιούργησε, αυθαίρετα κατά την άποψη μας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, με τις θέσεις του και τις οδηγίες που έδωσε στα Επαρχιακά Γραφεία, σε σχέση με την εφαρμογή των νέων κανονισμών για 5νθήμερη εργασία στα ξενοδοχεία, 15 Αργίες και Ταμείο Προνοίας.

Πιο συγκεκριμένα οι οδηγίες που δόθηκαν, δικαιολογούν τις μειώσεις μισθών στις οποίες προβαίνουν οι ξενοδόχοι για να καλύψουν το κόστος της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Αν δηλαδή κάποιος έπαιρνε 900 ευρώ μισθό και εργαζόταν έξι μέρες της εβδομάδας, τώρα που ο νόμος προνοεί 5 μέρες εργασία τη βδομάδα, του αφαιρείται αντίστοιχο ποσό από το μισθό.

Η θέση τους αυτή στηρίζεται στην απαράδεκτη και αυθαίρετη, κατά την άποψη μας θέση, ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι υποχρεωτικές και ότι οι εργοδότες δικαιούνται να κάνουν προσωπικά συμβόλαια, μάλιστα με υποδιαίστερους όρους από τους συμφωνημένους στις Συλλογικές Συμβάσεις.

Σε δύο επαφές που είχαμε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, τονίσαμε ότι οι θέσεις αυτές συνιστούν παρότρυνση στην εργοδοτική πλευρά να αθετεί τις Συλλογικές Συμβάσεις και να προωθούνται τα προσωπικά συμβόλαια με απαράδεκτους όρους εργασίας. Τονίσαμε ότι το Υπουργείο ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων του ως θεματοφύλακας του συστήματος Εργασιακών Σχέσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων και ότι ναρκοθετούν  ολόκληρο το σύστημα και οδηγούν σε μετωπική σύγκρουση.

Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι, παρά τις διαφωνίες μας, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους λειτουργούς Εργασιακών Σχέσεων σε όλες τις Επαρχίες να αποδέχονται τα προσωπικά συμβόλαια και την μείωση των μισθών των εργαζομένων στα ξενοδοχεία ώστε να μην προστεθεί κόστος με την εφαρμογή του νόμου.

Η Συντεχνία μας καταδικάζει όλα τα πιο πάνω και καλεί το Υπουργείο Εργασίας να αναθεωρήσει άμεσα την θέση του.

Ταυτόχρονα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αναγνωρίζουμε τα προσωπικά συμβόλαια στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και τα θεωρούμε ως εξόφθαλμη παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Ήδη ξεκινήσαμε διαδικασίες σε πολλά ξενοδοχεία για  τον σεβασμό και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης και όπου δεν υπάρξει συμφωνία θα προχωρήσουμε σε απεργιακά μέτρα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στα Ξενοδοχεία να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς των εργοδοτών τους και ενωμένοι να διεκδικήσουν δυναμικά την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης ακολουθώντας χωρίς ενδοιασμούς την καθοδήγηση των Συντεχνιών τους.

 

 

Από ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ

Λευκωσία 9/6/2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ