ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN

Οι εργαζόμενοι του τηλεφωνικού κέντρου της ασφαλιστικής εταιρείας Anytime της Interamerican, βρίσκονται σε απεργία διαρκείας από την Πέμπτη 9/3/2023, λόγω της παράνομης και εκδικητικής απόλυσης της εκπροσώπου των εργαζομένων εν μέσω διαπραγματεύσεων για υπογραφή συλλογικής σύμβασης.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οι τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες οργανωμένα προσπάθησαν  και διεκδίκησαν τα αυτονόητα εργασιακά τους  δικαιώματα, απέναντι σε μια σκληρή και άτεγκτη διεύθυνση. Ο αγώνας τους ξεκίνησε όταν η εταιρεία άλλαξε τους όρους των ατομικών τους συμβάσεων δυσμενώς και μονομερώς, και δεν έδειξε καμία διάθεση να διαπραγματευτεί μαζί τους, ούτε για τις αλλαγές, αλλά ούτε και για κάποιο άλλο από τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και έθεσαν σε μια προσπάθεια διαλόγου με την Εταιρεία τους. Παρόλα αυτά αντιμετώπισαν την κάθετη άρνηση της διεύθυνσης για να επιλυθούν αυτά τα  ζητήματα εσωτερικά και η όλη προσπάθεια τους είχε ως αποτέλεσμα να αποτύχει. Η απόφαση τους να εγγράφουν πριν λίγους μήνες στην Παγκύπρια Συντεχνία Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ), ήταν για αυτούς πλέον μονόδρομος και η μόνη διέξοδος προς μια εργασία βιώσιμη και αξιοπρεπή.

Η εταιρεία μόλις πληροφορήθηκε για αυτή την εξέλιξη αντέδρασε και προσπάθησε να αποτρέψει την οργάνωση και να αναγνωρίσει την Συνδικαλιστική αντιπροσώπευση των εργαζομένων από την Συντεχνία. Με την θετική στάση των ιδίων των εργαζομένων και τις προσπάθειες της Συντεχνίας καθώς και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, πετύχαμε πάρα τις αντιδράσεις της, η εταιρεία να αναγκαστεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αίτημα την σύναψη συλλογικής σύμβασης και αναγνώρισης της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων από  την συντεχνία της αρέσκεια τους.

Ενώ, λοιπόν, είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, η συναδέλφισσα  και συνδικαλιστική μας εκπρόσωπος, η οποία εργαζόταν ως εκπαιδεύτρια στο τηλεφωνικό τμήμα, απολύθηκε άμεσα χωρίς προειδοποίηση και οποιανδήποτε οικονομική αποζημίωση, για δήθεν λόγους συμπεριφοράς που την καταστούσα πλέον ανεπιθύμητη στην εταιρεία. Σημειώστε ότι  μέχρι εκείνη την στιγμή ουδέποτε στο παρελθόν είχε πάρει οποιανδήποτε γραπτή ή προφορική προειδοποίηση σχετική με την εργασία της, αντίθετα ενώ ξεκίνησε ως απλή υπάλληλος στο τηλεφωνικό κέντρο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,  αξιολογήθηκε και πηρέ προαγωγή στην θέση της εκπαιδεύτριας και καθήκοντα αξιολόγησης των υφιστάμενων της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι  είχαν τέτοια αντιμετώπιση από την εταιρεία, η οποία σε αυτή την  περίπτωση γνώριζε πριν προχωρήσει στην απόλυση πως η συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι μέλος της Συντεχνίας και ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν το κακό εργασιακό κλίμα που καλλιεργούσε η διεύθυνση και οι προϊστάμενοι τους και σε αυτή τη περίοδο έγιναν  άλλες δύο απολύσεις χωρίς προειδοποίηση μια πριν και μια μετά την εγγραφή στην Συντεχνία.

Μόλις πληροφορηθήκαμε για αυτή την εξέλιξη ενημερώσαμε άμεσα προφορικά την Διευθύντρια Κύπρου  και την επόμενη γραπτώς την διεύθυνση της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα, ότι οι λόγοι που επικαλείται η Εταιρεία δεν υφίστανται για αυτό θα πρέπει άμεσα να ανακαλέσουν την επιστολή απόλυσης, γιατί θεωρούμε ότι έγινε αποκλείστηκα για εκδικητικούς λόγους που αφορούσαν την συνδικαλιστική της δράση και σε περίπτωση που δεν την απέσυραν θα περνάμε άμεσα μέτρα.

Η απόφαση μας να κατέλθουν οι εργαζόμενοι σε απεργία διαρκείας μέχρι την απόσυρση της απόλυσης,  είναι απότοκο της στάσης της εταιρείας  και το τελευταίο μέτρο που έχουν οι εργαζόμενοι στην διάθεση τους. Η διεύθυνση κωλυσιεργούσε με διάφορες αιτιάσεις  να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων μαζί με την Συντεχνία  αφού ξεκίνησε η απεργία, και όταν τελικά προσήλθε παρέμεινε προσκολλημένη στην κάθετη και αρνητική της θέση.

Επίσης δεν ανταποκρίθηκε θετικά σε πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για αναστολή της απόλυσης μέχρι να εξεταστεί στην παρουσία της ίδιας και της Συντεχνίας της  με ταυτόχρονη άρση της απεργίας από μέρους των εργαζομένων και συνέχισε κορυφώνοντας  την αρνητική της στάση και απόστειλε στα προσωπικά emails των απεργών, επιστολή εκφοβισμού επικαλουμένη ότι η απεργία είναι εκτός των πλαισίων του νομού, απειλώντας τους ότι αν δεν επιστρέψουν στα καθήκοντα τους μέχρι τις 27/03/2023 η εταιρεία θα θεωρούσε ότι τελούν σε αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους.

Αυτή η ενέργεια της Εταιρείας, είναι εκτός κάθε συνδικαλιστικού θεσμού, ηθικής δεοντολογίας και πρακτικής στις Εργασιακές Σχέσεις της Κύπρου, του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και συνιστά εμφανή προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων  με στόχο τον παραμερισμό της Συντεχνίας και της άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της οργάνωσης και συνδικαλιστικής έκφρασης.

Απαιτούμε από την εταιρεία και από την νέα διεύθυνση στην Κύπρο όπως εγκαταλείψουν την αρνητική τους στάση, να αναγνωρίσουν επίσημα την Συντεχνία και το συνταγματικό  δικαίωμα στην συνδικαλιστική οργάνωση, να εφαρμόσουν την μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για αναστολή της επιστολής απόλυσης, και  να σεβαστούν τις διαδικασίες του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και να προσέλθουν  με καλή πρόθεση σε διάλογο για εξεύρεση λύσης της εργατικής διαφοράς  το συντομότερο δυνατόν.

Λευκωσία 30 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ