ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών

 18  Δεκεμβρίου, Παγκόσμια  Μέρα Μεταναστών και η ΠΕΟ στέλνει αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης στα εκατομμύρια ανθρώπων που οδηγήθηκαν στη μετανάστευση για ένα καλύτερο αύριο.  Δυστυχώς οι αιτίες που  τους εξαναγκάζουν να αποχωριστούν πατρίδα και οικογένεια δεν έχουν εξαλειφθεί, αντίθετα διευρύνονται ολοένα και περισσότερο.  Το καπιταλιστικό σύστημα έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του. Οι πόλεμοι, οι  συγκρούσεις, η πείνα, η φτώχεια,  η εκμετάλλευση, η ανεργία, οι κλιματικές αλλαγές κ.α,  είναι απότοκο αυτών των  πολιτικών μέσα από τις οποίες οι κυρίαρχοι κύκλοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα  σε βάρος ολόκληρων χωρών και λαών. 

Στη χώρα μας επίσης οι μετανάστες αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων που  βιώνει διακρίσεις,  εκμετάλλευση και καταπάτηση δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται μέσα από νομοθεσίες και συλλογικές συμβάσεις. Χρησιμοποιούνται ως φτηνή εργατική δύναμη από τους εργοδότες οι οποίοι τους μετατρέπουν σε μοχλό προώθησης της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υπόσκαψης της σταθερής και ρυθμισμένης εργασίας. Η απουσία ολοκληρωμένης και επαρκούς μεταναστευτικής πολιτικής, εθνικής πολιτικής απασχόλησης και πολιτικών ένταξης από το κράτος επιτρέπει την ύπαρξη φαινομένων εκμετάλλευσης και δουλείας.

Η ΠΕΟ, διαβεβαιώνει,  και με αυτή την ευκαιρία,  τους εργαζόμενους μετανάστες/μετανάστριες στην Κύπρο,  ότι ο  αγώνας για διασφάλιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της.

Η ΠΕΟ τονίζει ακόμη μια φορά ότι η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων  από φαινόμενα δουλείας και εκμετάλλευσης απαιτεί:

 • Προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που να δημιουργούν στους εργοδότες υποχρέωση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 • Ολοκληρωμένη  Στρατηγική Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού με τρόπο που να παρέχει ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας των όλων των εργαζομένων από Τρίτες Χώρες:
  • Επαναφορά των τεχνικών επιτροπών για συζήτηση και έγκριση αδειών για απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.
  • Οι όροι απασχόλησης όλων των κατηγοριών εργαζομένων ΥΤΧ να ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας  που θα συμφωνηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους εκεί και όπου δεν ισχύουν κλαδικές/επιχειρησιακές συμβάσεις.
  • Όλες οι άδειες εργοδότησης για όλες τις κατηγορίες ΥΤΧ να είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας το οποίο να έχει και την ευθύνη του ελέγχου για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τους όρους και συνθήκες εργοδότησης τους, και διαμονής τους.
  • Διαφάνεια για τις διαδικασίες και τις άδειες που παραχωρούνται για εργοδότηση ΥΤΧ.
  • Λειτουργία σε μόνιμη βάση τριμερούς σώματος το οποίο να ασχολείται σφαιρικά και συστηματικά με τις πολιτικές απασχόλησης.
 • Με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων των εργαζομένων, ειδικότερα σε εκείνους τους τομείς όπου δεν υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προωθηθούν δεσμευτικά ελάχιστα επίπεδα όρων απασχόλησης, σε ότι αφορά κατώτατο μισθό, τρόπο αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, υποχρεωτικές αργίες, 13ο μισθό.
 • Επικύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης  189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις οικιακές εργαζόμενες.
 • Επικύρωση της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης και εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Σύμβαση.
 • Προώθηση περαιτέρω μέτρων για πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

Απαιτεί επίσης την άμεση εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που  να αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους του ζητήματος, στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης και εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Ένταξη των Μεταναστών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων όλων μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1990.

Η ΠΕΟ καταδικάζει ταυτόχρονα οποιεσδήποτε συμπεριφορές που  δημιουργούν κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας που δυστυχώς ολοένα και αυξάνονται. Διακηρύττει με αυτή την ευκαιρία ότι ο μόνος τρόπος προστασίας των εργαζομένων, κυπρίων και μεταναστών,   είναι η ενότητα,  η ταξική συναδέλφωση και ο οργανωμένος αγώνας. Συμβάλλοντας σε αυτή την προσπάθεια   θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση την αρχής της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενάντια  στην εκμετάλλευση και την αδικία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ