ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Κάθε εργαζόμενη που αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της στη μητρότητα θα πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία και την κοινωνία ευρύτερα. Σήμερα στη Κύπρο έχουμε τους νόμους Περί Προστασίας της Μητρότητας και τον Περί  Ισης  Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,  οι πρόνοιες των οποίων κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα και απαγορεύουν  τη μη πρόσληψη ή απόλυση εγκύων,  εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται ξεκάθαρα στο νόμο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

Κάθε εργαζόμενη που αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της στη μητρότητα θα πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία και την κοινωνία ευρύτερα. Σήμερα στη Κύπρο έχουμε τους νόμους Περί Προστασίας της Μητρότητας και τον Περί  Ισης  Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,  οι πρόνοιες των οποίων κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα και απαγορεύουν  τη μη πρόσληψη ή απόλυση εγκύων,  εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται ξεκάθαρα στο νόμο.

Φαίνεται όμως από τις καταγγελίες που υπάρχουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Εργοδότες εξακολουθούν να απολύουν έγκυες ξεχνώντας την «εταιρική κοινωνική τους ευθύνη» αλλά και τις νομικές τους υποχρεώσεις. Μελετώντας τις καταγγελίες που γίνονται τόσο στους επιθεωρητές του Τμήματος Εργασίας, στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοικήσεων αλλά και των παραπόνων που φθάνουν κοντά μας, οι απολύσεις κύρια είναι από ανοργάνωτες επιχειρήσεις, κύρια μικρές, όπου οι εργαζόμενες δεν έχουν συνδικαλιστική κάλυψη. Εκεί δηλαδή που οι εργοδότες πιστεύουν ότι μπορούν ανενόχλητα και χωρίς κανένα ενδοιασμό να απολύουν έγκυες και σε συνδυασμό με την άγνοια των εργαζομένων για την ύπαρξη του νόμου ή και το φόβο,  δεν καταγγέλλουν έγκαιρα τέτοιες πράξεις. Για παράδειγμα παρόλο που ο νόμος προβλέπει περίοδο 5 ημερών να ανακαλέσει ο εργοδότης την απόλυση εγκύου σε περίπτωση που ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την εγκυμοσύνη και η έγκυος του επισυνάψει το ιατρικό πιστοποιητικό, εντούτοις αρκετές εργαζόμενες δεν το γνωρίζουν για να αντιδράσουν έγκαιρα.

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ το Μάρτιο του 2016 με την ευκαιρία της Μέρας της Γυναίκας, κυκλοφόρησε οδηγό για τη μητρότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα μοίρασε σε 24 χιλιάδες εργαζόμενες στους τόπους εργασίας τους.

Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία δεν πρέπει να  σταματά ποτέ και αποτελεί ένα από τα καθημερινά καθήκοντα της ΠΕΟ. Όμως τι γίνεται με τους ανοργάνωτους τόπους δουλειάς;

Η αύξηση των ποινών σε περίπτωση παράνομης  απόλυσης εγκύου ίσως να είναι ακόμη ένα βήμα βελτίωσης του νόμου όμως γνωρίζουμε ότι αρκετές υποθέσεις που ξεκινούν τη δικαστική οδό, ελάχιστες δικάζονται,  σχεδόν όλες καταλήγουν σε εξώδικο συμβιβασμό αφού είναι εξόφθαλμο ότι υπάρχει παράνομη απόλυση.

Οι επιθεωρητές τους Τμήματος Εργασίας που έχουν την αρμοδιότητα να δέχονται και να εξετάζουν παράπονα και να επιβάλουν ποινές,  θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί στους ελέγχους τους και στις ποινές που επιβάλουν στους εργοδότες σε βαθμό που να είναι αποτρεπτική η επανάληψη τέτοιων συμπεριφορών.

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ καλεί όλες τις εργαζόμενες να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους και να μην διστάζουν να καταγγέλλουν τυχών παραβίαση τους στους αρμόδιους φορείς. Τονίζει επίσης ότι η οργάνωση τους στο Συνδικαλιστικό Κίνημα μπορεί να τους προστατεύσει από τέτοιου είδους εργοδοτικές συμπεριφορές που κοστίζουν την απώλεια της εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

 

Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ

19 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ