ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΥΣΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΥΣΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων .Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το διεθνές δίκτυο για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων έχουν αναγνωρίσει την κακοποίηση ηλικιωμένων ως ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει παραμεληθεί και τείνει ακόμη και σήμερα να αποσιωπάται.


Τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η κακοποίηση , η παραμέληση ,η βία και η εκμετάλλευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι πολίτες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ένα ποσοστό 5% περίπου των ηλικιωμένων υφίστανται κάποιας μορφής κακοποίησης η οποία συνήθως παραμένει κρυφή διότι τα άτομα που υπέστηκαν βία φοβούνται να κάνουν καταγγελία.
Να σημειώσουμε ότι και στη Κύπρο αυτοί οι λίγοι που προβαίνουν σε καταγγελίες επιμένουν να παραμένουν ανώνυμοι .
Η καθιέρωση της παγκόσμιας μέρας κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων δίνει τη ευκαιρία στους εμπλεκομένους για να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και κυρίως στο κράτος να δημιουργήσει πολιτικές που να προωθούν το σεβασμό των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και να τους παρέχει τα εργαλεία για να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες.
Παράλληλα η μέρα αυτή ενθαρρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκόμενων, αλλά κυρίως να ακούσουμε με προσοχή και σεβασμό τους άμεσα επηρεαζόμενους ..

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών:
• Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω παρουσίασαν κάποια μορφή κακοποίησης .
• Τα ποσοστά κακοποίησης ηλικιωμένων είναι ψηλά σε ιδρύματα όπως γηροκομεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης,
• Τα ποσοστά κακοποίησης ηλικιωμένων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
• Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς
και μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες.
• Η κακοποίηση ηλικιωμένων προβλέπεται να αυξηθεί,

Με βάση τα ποιο πάνω , η ΕΚΥΣΥ έχοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη Κύπρο, στο τομέα της κακοποίησης ηλικιωμένων, προτείνει προς την κυβέρνηση η οποία και η ίδια φέρει ευθύνη με τις πολιτικές της, σε μερικές δε περιπτώσεις με την αναλγησία της ή την απραξία της, να καλέσει σύσκεψη όλων των ενδιαφερομένων- εμπλεκομένων μερών ,συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των συνταξιούχων για να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το ανθρωπιστικό σοβαρό πρόβλημα .
Η βελτίωση της νομοθεσίας για την λειτουργία των στεγών ηλικιωμένων, όπως και η λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση και την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μας οι οποίοι πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση ,επιβάλλεται.

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ