ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΟ

Ένα από τα κριτήρια πρόσληψης συμβασιούχων αστυνομικών είναι: «Οι γυναίκες υποψήφιες να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης».


Ως Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρούμε σε αυτό το κριτήριο που τίθεται όταν πρόκειται για προσλήψεις είτε στην Εθνική Φρουρά είτε στην Αστυνομία. Υπενθυμίζουμε την προκήρυξη προσλήψεων της Εθνικής Φρουράς Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), τον Δεκέμβριο του 2020 όπου η αντίδραση μας ήταν άμεση και το κριτήριο αυτό είχε αποσυρθεί.
Θεωρούμε την πρόνοια αυτή σεξιστική και απαράδεκτη και παραβιάζει την αρχή της ισότητας των φύλων. Καλούμε τους αρμόδιους όπως άμεσα αποσύρουν την εν λόγω πρόνοια από τα κριτήρια πρόσληψης και την δια παντός διαγραφή του από μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων είτε στην Εθνική Φρουρά είτε στην Αστυνομία και παραβιάζουν τον Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Καλούμε την Επίτροπο Ισότητας, την Επίτροπο Διοικήσεως και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση, να ενεργήσουν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.

12/5/22

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ