ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

Η μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, (που αποτελείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, TURK-SEN, DEV-IS και KTAMS), συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων για το κυπριακό πρόβλημα και με σειρά ζητημάτων που αφορούν το εργατικό κίνημα και στις δύο Κοινότητες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Η μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, (που αποτελείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, TURK-SEN, DEV-IS και KTAMS), συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων για το κυπριακό πρόβλημα και με σειρά ζητημάτων που αφορούν το εργατικό κίνημα και στις δύο Κοινότητες.

 

Εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται με καλή πίστη και προσήλωση στην προσπάθεια οριστικής διευθέτησης του προβλήματος.

 

Παράλληλα, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επαναβεβαίωσαν για πολλοστή φορά τη βούληση τους να εργασθούν από κοινού για τάχιστη εξεύρεση λύσης στο κυπριακό με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις συμφωνίες κορυφής και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος από το 2004 αποτελεί στο σύνολο της πλήρες μέλος της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Καλούν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες του συνόλου των Κυπρίων προωθώντας μια λύση μέσα από την οποία θα προάγονται οι αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

 

Επίσης η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

 

Επαναλαμβάνουν με αποφασιστικότητα ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.

 

Τονίζεται για ακόμα μια φορά πως, η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:

 

Υπενθυμίζουν σε σχέση με τα πιο πάνω τα προηγούμενα αιτήματα τους και τονίζουν με έμφαση ότι στην επανενωμένη Κύπρο θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

 

  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης
  • Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης
  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών
  • Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου
  • Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και  τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού
  • Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού.

 

Υπενθυμίζεται πως, ολοκληρωμένο υπόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σειρά θεμάτων, έχει παραδοθεί στους δύο ηγέτες στις 26/10/2015. Δυστυχώς εκφράζεται η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι έκτοτε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή αξιοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

Οι ηγεσίες των Οργανώσεων δηλώνουν πως, παραμένουν στη διάθεση των δύο ηγετών και των διαπραγματευτικών τους ομάδων για να βοηθήσουν σε ότι τους ζητηθεί, μέσα από την αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας, ώστε η πορεία για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος να στεφθεί με επιτυχία.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ